• سازه های بتنی
  • سازه های فولادی
  • آگهی استخدام
  • نکات اجرایی
  • آموزش نرم افزار

مطالب محبوب

پکیج بافت Azin+کفش Jiaxiang

بررسی اثر نوع اتصال ستون فرعی به تیر بر مقاومت نهایی دیوارهای برشی فولادی نیمه – مقید در لبه ها

بررسی اثر نوع اتصال ستون فرعی به تیر بر مقاومت نهایی دیوارهای برشی فولادی نیمه - مقید در لبه هاReviewed by میر محسن on Feb 28Rating: 3.5بررسی اثر نوع اتصال ستون فرعی به تیر بر مقاومت نهایی دیوارهای برشی فولادی نیمه - مقید در لبه هادیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در لبه‌ها از اوایل دهه میلادی گذشته مورد توجه محققین قرار گرفته و تحقیقاتی در مورد بررسی رفتار آنها انجام گرفته است. گروهی از این مطالعات در مورد ارزیابی ظرفیت نهایی این سیستم بر اساس تحلیل غیرارتجاعی سازه‌ها انجام گرفته است که نتیجه آن نمودارهای اندرکنش لنگر واژگونی - نیروی برشی دیوار بوده که در طراحی و آنالیز این سیستم قابل استفاده می‌باشد. بر اساس مطالعاتی که قبلاً در زمینه دیوارهای برشی فولادی سنتی انجام پذیرفته است، محققین نتایج مختلفی را در مورد اثر نوع اتصال ستون کنار دیوار به تیر اعم از مفصلی یا صلب، بر رفتار دیوار ارائه داده‌اند. در این مقاله نشان داده می‌شود که در اتصال صلب ستون فرعی (کنار دیوار) به تیر، ظرفیت باربری دیوار حدود 20 درصد افزایش می‌یابد.

چکیــــده مقاله:

دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در لبه‌ها از اوایل دهه میلادی گذشته مورد توجه محققین قرار گرفته و تحقیقاتی در مورد بررسی رفتار آنها انجام گرفته است. گروهی از این مطالعات در مورد ارزیابی ظرفیت نهایی این سیستم بر اساس تحلیل غیرارتجاعی سازه‌ها انجام گرفته است که نتیجه آن نمودارهای اندرکنش لنگر واژگونی – نیروی برشی دیوار بوده که در طراحی و آنالیز این سیستم قابل استفاده می‌باشد. بر اساس مطالعاتی که قبلاً در زمینه دیوارهای برشی فولادی سنتی انجام پذیرفته است، محققین نتایج مختلفی را در مورد اثر نوع اتصال ستون کنار دیوار به تیر اعم از مفصلی یا صلب، بر رفتار دیوار ارائه داده‌اند. در این مقاله نشان داده می‌شود که در اتصال صلب ستون فرعی (کنار دیوار) به تیر، ظرفیت باربری دیوار حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

از آنجا که در دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در لبه‌ها ستون‌های فرعی در باربری دیوار مشارکت عمده‌ای دارند، دلیل افزایش ظرفیت باربری در این حالت ایجاد دو مفصل پلاستیک بیشتر در ستون‌های فرعی می‌باشد. این تفاوت می‌تواند به عنوان یک پارامتر کلیدی در بررسی ظرفیت نهایی این سیستم مد نظر قرار گیرد.

مطالب مشابهلوگوی جشنواره وب و موبایل ایران