• سازه های بتنی
  • سازه های فولادی
  • آگهی استخدام
  • نکات اجرایی
  • آموزش نرم افزار

مطالب محبوب

جزوه آموزشی نحوه اعمال آنالیز طیفی و تاریخچه زمانی در ایتبس 2015

جزوه آموزشی نحوه اعمال آنالیز طیفی و تاریخچه زمانی در ایتبس 2015Reviewed by میر محسن on Aug 12Rating: 4.0جزوه آموزشی نحوه اعمال آنالیز طیفی و تاریخچه زمانی در ایتبس 2015در این آموزش با نحوه اعمال آنالیز ھای طیفی و تاریخچه زمانی در نرم افزار ETABS 2015 منطبق با آیین نامه 2800 ویرایش چھارم آشنا میشوید

روش تحلیل دینامیکی برای ساختمان ھای زیر الزامی است : ( مطابق با آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چھارم )
الف: ساختمان ھای منظم با ارتفاع بیشتر از ۵۰ متر از تراز پایه
ب: ساختمان ھای نامنظم با ارتفاع بیشتر از ۵۰ متر از تراز پایه که دارای :
 – نامنظمی زیاد و شدید پیچشی در پلان باشد.
 – نامنظمی جرمی ، نرم و خیلی نرم در ارتفاع باشد.

در این آموزش با نحوه اعمال آنالیز ھای طیفی و تاریخچه زمانی در نرم افزار ETABS 2015 منطبق با آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چھارم آشنا میشوید.
 

مطالب مشابهلوگوی جشنواره وب و موبایل ایران