• سازه های بتنی
  • سازه های فولادی
  • آگهی استخدام
  • نکات اجرایی
  • آموزش نرم افزار

مطالب محبوب

پکیج بافت Azin+کفش Jiaxiang

فیلم آموزشی طراحی حدی سازه های فولادی

فیلم آموزشی طراحی حدی سازه های فولادیReviewed by میر محسن on Jul 10Rating: 4.5فیلم آموزشی طراحی حدی سازه های فولادیاین فیلم اموزشی توسط انجمن سازه های فولادی ایران برگزار شده است و مدرس آن آقای مهندس محمدمهدی شریف پور است و شامل 26 قسمت است.

این فیلم اموزشی توسط انجمن سازه های فولادی ایران برگزار شده است و مدرس آن آقای مهندس محمدمهدی شریف پور است و شامل ۲۶ قسمت است.

قسمت اول :

معرفی سرفصل مطالب دوره

معرفی منابع و مراجع

 

قسمت دوم :

سازه چیست؟

طبقه بندی سازه (برحسب جنس مصالح، سطح کارایی و سطح رفتار)

عملکرد سازه

بارهای طراحی

سیستم های مقاوم باربر ثقلی و جانبی

 

 

قسمت سوم :

فولاد چیست؟

روش های تولید فولاد (ذوب آهن و قوس الکتریکی)

کاربردهای فولاد

مزایا و معایب فولاد

رفتار فولاد (تفسیر نمودار تنش-کرنش)

 

قسمت چهارم:

تفسیر نمودار تنش-کرنش فولاد

انواع فولاد سازه ای

رفتار فولادهای مختلف

انواع نیمرخ های فولادی

 

قسمت پنجم:

انواع سیستم های باربر جانبی و ثقلی

طبقه بندی اعضا بر اساس بار اعمالی

اعضای فشاری، کششی و خمشی متداول

معرفی آیین نامه ها

 

قسمت ششم:

طرح و هدف طراحی

معیارهای طراحی

اصول طراحی

مقدمه ای بر روش های طراحی

 

قسمت هفتم:

روش های طراحی

 

قسمت هشتم:

 

قسمت نهم:

اعضای کششی طبیعی

اعضای کششی متعارف

مقاطع اعضای کششی

رفتار اعضای کششی

مکانیزم های خرابی اعضای کششی

حالت های حدی در کشش

طراحی اعضای کششی

 

قسمت دهم:

مفهوم سطح مقطع موثر

مثال هایی از تعیین سطح مقطع موثر

طراحی اعضای کششی بر مبنای حالت حدی برش قالبی

 

قسمت یازدهم:

مباحث تکمیلی مربوط به طراحی اعضای کششی

محدودیت های لاغری و اعضای کششی مرکب

مثال جامع از بحث طراحی اعضای کششی

 

قسمت دوازدهم:

طراحی اعضای فشاری

 

قسمت سیزدهم:

انواع خرابی اعضای فشاری

خرابی فشاری

خرابی کمانشی

خرابی فشاری _ پایداری

 

قسمت چهاردهم:

ضوابط طراحی اعضای فشاری

 

قسمت پانزدهم:

طراحی اعضای فشاری بر مبنای کمانش پیچشی_خمشی و کمانش پیچشی

 

قسمت شانزدهم:

طراحی اعضای فشاری مرکب

 

قسمت هفدهم:

تحلیل پایداری

 

قسمت هجدهم:

ضوابط تحلیل و طراحی پایداری بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

 

قسمت نوزدهم:

محدودیت ها و الزامات روش تحلیل مرتبه اول و طول موثر بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲

 

قسمت بیستم:

طراحی اعضای خمشی

 

قسمت بیست و یکم:

مبانی طراحی اعضای خمشی تاثیر خمش بر خرابی اعضا

 

قسمت بیست و دوم:

مفصل پلاستیک

 

قسمت بیست و سوم:

طراحی تیر بر اساس معیارهای طراحی

 

قسمت بیست و چهارم:

طراحی تیر بر اساس معیار کمانش جانبی

 

قسمت بیست و پنجم:

طراحی تیر بر اساس معیار کمانش جانبی

طراحی تیر بر اساس معیار تسلیم کششی بال

طراحی تیر بر اساس معیار کمانش موضعی ساق

 

قسمت بیست و ششم:

کنترل برش و خیز در طراحی اعضای خمشی

مطالب مشابهلوگوی جشنواره وب و موبایل ایران