ام سیویل http://mcivil.ir مرجع تخصصی مهندسی عمران Sat, 25 Mar 2017 09:06:25 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.3 ساده ترین روش انتخاب پمپ آب خانگی http://mcivil.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%85%d9%be-%d8%a2%d8%a8-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/ http://mcivil.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%85%d9%be-%d8%a2%d8%a8-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/#respond Sat, 25 Mar 2017 09:04:57 +0000 http://mcivil.ir/?p=2522 بمنظور انتخاب پمپ آب جهت منزل مسکونی و ویلا ساده ترین روش انتخاب این پمپ آب در این است که ...

نوشته ساده ترین روش انتخاب پمپ آب خانگی اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
بمنظور انتخاب پمپ آب جهت منزل مسکونی و ویلا ساده ترین روش انتخاب این پمپ آب در این است که ابتدا شما دو مولفه مهم مورد نیاز را محاسبه نمائید. این دو مولفه مهم فشار پمپ آب یا ارتفاع H می باشد و دیگری بازدهی پمپ آب یا دبی Q می باشد.

فصل اول: بدست آوردن فشار پمپ آب خانگی جهت منزل مسکونی

برای بدست آوردن فشار مورد نیاز پمپ آب مناسب جهت منزل مسکونی خود ابتدا باید تعداد طبقات منزل خود را در عدد ۳ ضرب کنید که این عدد ۳ همان ارتفاع کف تا سقف هر طبقه می باشد.
⚠️به عنوان مثال : اگر ساختمان مورد نظر شما دارای شش طبقه همراه با یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین می باشد تعداد طبقات این ساختمان هشت طبقه می باشد و زمانی که در عدد ۳ ضرب گردد به عدد بیست و چهار می رسیم که این عدد ارتفاع حدودی محلی است که پمپ آب از زیر زمین تا طبقه ششم باید توانایی انتقال آب را داشته باشد.
سپس به منظور بدست آوردن فشار مناسب آب در پشت هر شیر آب یا رایزر عددی را که از ضرب تعداد طبقات منزل خود در عدد ۳ بدست آورده ایم را با عدد ۳۰ جمع کرده و فشاری در حدود ۲ تا ۳ بار را در پشت هر شیر آب در تمامی طبقات خواهیم داشت. به عنوان مثال : اگر ساختمان هشت طبقه ای بالا را با احتساب ارتفاعی که از زیر زمین تا طبقه ششم بدست آوریم که عدد ۲۴ متر را نشان می داد با عدد ۳۰ متر جمع کنیم، فشاری که پمپ آبانتخاب شده باید ایجاد کند عدد ۵۴ متر یا ۵/۵ بار را نشان می دهد که این ارتفاع مناسب و فشاری ایده ال را ایجاد می کند.
حال با بدست آوردن اولین مولفه که همان فشار پمپ آبمی باشد ما قادر خواهیم بود که پمپ آب صحیح را از این نظر مورد بررسی و انتخاب قرار داده و در جهت خرید پمپآب اقدام نماییم.

فصل دوم: بدست آوردن فشار پمپ آب خانگی جهت ویلا

برای بدست آوردن فشار مورد نیاز پمپ آب  مناسب جهت ویلای خود این انتخاب به دو شکل امکان پذیر می باشد.

🔸در شکل اول : پمپ آب دقیقا در زیر ویلا قرار می گیرد که به منظور محاسبه فشار این پمپ آب به همان روش محاسبه فشار پمپ آب خانگی جهت منزل مسکونی اقدام می کنیم.
⚠️به عنوان مثال: اگر ویلای شما دوبلکس یا دو طبقه باشد و در طبقه بالا از سرویس بهداشتی و حمام نیز بهره ببرید. فشار مورد نیاز پمپ آب از ضرب عدد ۳ در ۲ طبقه و جمع آن با عدد ۳۰ بدست می آید که طبق این روش پمپ آب مورد نیاز شما باید فشار ۳۶ متر را داشته باشد تا بتواند فشاری معادل ۲ تا ۳ بار را پشت تمامی شیرها در هر دو طبقه ایجاد کند.
حال با بدست آوردن اولین مولفه که همان فشار پمپ آب می باشد پمپ آب صحیح را از این نظر مورد بررسی و انتخاب قرار داده و در جهت خرید پمپ آب اقدام نماییم.

🔸در شکل دوم : پمپ آب با فاصله از ویلا قرار داشته و به منظور محاسبه فشار این پمپ آب ابتدا باید طول مسیر را بدست آورده و هر ۱۰ متر آن را یک متر محاسبه کرد سپس ارتفاع تعداد طبقات ویلا را با ارتفاع طول مسیر جمع کرده و عدد بدست آمده را با عدد ۳۰ دوباره جمع می کنیم تا فشار مناسب پمپ آب را بدست آوریم. به عنوان مثال اگر طول مسیر پمپ آب تا ویلا ۱۰۰ متر باشد، از تقسیم این عدد به عدد ۱۰ به ارتفاع ۱۰ متر می رسیم و اگر ویلا دوبلکس باشد و در طبقه دوم از حمام و سرویس بهداشتی بهره ببریم ارتفاع این دو طبقه ۶ متر بوده و از جمع ۱۰ متر ارتفاع طول مسیر و ۶ متر ارتفاع دو طبقه و جمع این دو با عدد ۳۰ به ارتفاع ۴۶ متر رسیده و پمپ آب خانگیمورد انتخاب باید قادر به انتقال آب تا ۴۶ متر ارتفاع ستون آب باشد تا فشاری بین ۲ تا ۳ بار را پشت هر شیر آب ایجاد کند.

حال با بدست آوردن اولین مولفه که همان فشار پمپ آب می باشد ما قادر خواهیم بود که پمپ آب صحیح را از این نظر مورد بررسی و انتخاب قرار داده و در جهت خرید پمپ آب اقدام نماییم.

 

فصل سوم : بدست آوردن بازدهی پمپ آب یا دبی Q پمپ آب خانگی جهت منزل مسکونی  و ویلا

برای محاسبه و بدست آوردن بازدهی یا دبی مورد نظر جهت هر واحد مسکونی به روش زیر می توان اقدام کرد :

در این روش که بسیار ساده و سریع می باشد به ازای هر واحد مسکونی میزان مصرفی در حدود ۴۰۰ لیتر در ساعت را در نظر می گیریم.

به عنوان مثال : اگر ساختمان دارای ۶ طبقه مسکونی ۲ واحد و یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین باشد میزان فشار و بازدهی پمپ آب مورد نیاز به این طریق محاسبه می شود.

متر ارتفاع ستون آب x 3 + 30 = 8 x 3 + 30 = 54تعداد طبقات = فشار پمپ آب

Lit/min  لیتر در دقیقه    x 400 = 12 x 400 = 4800 تعداد واحد مسکونی = بازدهی پمپ آب

M3/h  متر مکعب بر ساعت  ۴/۸=۱۰۰۰ ÷۴۸۰۰  = تبدیل لیتر بر دقیقه به متر مکعب بر ساعت

نوشته ساده ترین روش انتخاب پمپ آب خانگی اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
http://mcivil.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%85%d9%be-%d8%a2%d8%a8-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/feed/ 0
⁣زودگیر شات کریت http://mcivil.ir/%e2%81%a3%d8%b2%d9%88%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%aa/ http://mcivil.ir/%e2%81%a3%d8%b2%d9%88%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%aa/#respond Sat, 18 Mar 2017 16:11:08 +0000 http://mcivil.ir/?p=2511 ⁣زودگیر شات کریت مایع مایع افزودنی غیر قلیائی شتاب دهنده واکنش آب و سیمان مخصوص عملیات شات کریت تر می ...

نوشته ⁣زودگیر شات کریت اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
⁣زودگیر شات کریت مایع مایع افزودنی غیر قلیائی شتاب دهنده واکنش آب و سیمان مخصوص عملیات شات کریت تر می باشد.
این ماده بر اساس استانداردهای زیر تحت کنترل است:
▪️ASTM C1141, ASTM C1398
⁣▪️ ISIRI 12601

🔰خواص:
💠⁣تسریع واکنش هیدراسیون
⁣💠حصول مقاومت های اولیه بالاتر
⁣💠افزایش چسبندگی
⁣💠بتن پاشی تر با ضخامت های کم و زیاد
⁣💠ایجاد پوسته دائمی شات کریت شده
⁣💠کاهش چشمگیر مقادیر جداشدگی پس از بتن پاشی
⁣💠بتن پاشی با ضخامت حدود ۳۵ سانتی متر در یک مرحله
⁣💠چسبندگی بسیار زیاد به مقاطع زیرکار مخصوصا بتن و سنگ
⁣💠بتن پاشی آسان و چسبنده در تمامی جهت ها
⁣💠فاقد اثرات منفی بر بخش آرمه سازه بتنی
⁣💠ساخت بتن و بتن ریزی در هوای سرد
⁣💠جلوگیری از یخ زدگی بتن و ملات

❄️مشخصات فیزیکی و شیمیایی:
🔸⁣حالت فیزیکی : مایع
⁣🔸رنگ : بی رنگ
⁣🔸وزن مخصوص: در دمای ۲۰درجه سانتیگراد g/cm3 1.33± ۰٫۰۲
⁣🔸فلزات قلیایی : کمتر از ۰٫۲
⁣🔸یون کلر : ندارد
⁣🔸اسیدیته⁣: ( ۳٫۰ ± ۰٫۵)ph

ℹ️موارد کاربرد:
⁣۱️⃣بتن پاشی یا شات کریت
۲️⃣عامل تثبیت کننده در عملیات احداث تونل
۳️⃣لاینینگ کانال ها و تونل ها
۴️⃣تثبیت مقاطع سنگی و خاکی شیب دار
۵️⃣بتن ریزی در سطوح شیب دار
۶️⃣لاینینگ سازه های زیر زمینی
۷️⃣عملیات ترمیمی مقاطع بتنی

🌀روش و میزان مصرف:
⁣میزان مصرف این ماده بستگی به شرایط دما،واکنش زایی سیمان مصرفی،ضخامت لایه مورد نیاز،زمان گیرش و توسعه مقاومت اولیه دارد.مصرف عمومی آن بین ۳ تا ۱۰ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.مصرف بیش از ۱۰ درصد باعث کاهش مقاومت نهایی می شود.
۱٫نحوه و زمان اختلاط ماده L.S با بتن
۲٫نوع دستگاه پاشش بتن
۳٫نازل پاشش

❌ایمنی:
⁣این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
۱٫درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
۲٫درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
۳٫از تحریک مصدوم به تهوع خودداری کنید.
۴٫این ماده آتش زا نیست.

نوشته ⁣زودگیر شات کریت اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
http://mcivil.ir/%e2%81%a3%d8%b2%d9%88%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%aa/feed/ 0
دانلود فهرست بهای ۹۶ همه رشته ها http://mcivil.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%b9%db%b6-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7/ http://mcivil.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%b9%db%b6-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7/#respond Thu, 16 Mar 2017 20:49:07 +0000 http://mcivil.ir/?p=2504 فهرست بها ۱۳۹۶ واحد پایه که شامل ۱۶ رشته می باشد و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( سازمان ...

نوشته دانلود فهرست بهای ۹۶ همه رشته ها اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
فهرست بها ۱۳۹۶ واحد پایه که شامل ۱۶ رشته می باشد و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( سازمان برنامه و بودجه ) تهیه و در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۵ منتشر شد  فهرست بهای واحد پایه همه ساله  در روز های پایانی سال منتشر می شود که برای سال ۹۶ همچون سال های گذشته فهرست بها ۹۶ در روز های پایانی سال منتشر شد.

در ادامه می توانید  فهرست بهای ۹۶ را در همه رشته های زیر بصورت پی دی اف و  با قابلیت جستجوی دریافت کنید:

ابنیه
مکانیک
برق
راه و باند
راهداری
نگهداری راه اهن
انتقال اب 
توزیع اب  
چاه
ابیاری و زهکشی
سد سازی
تحت فشار
فاضلاب
توزیع اب روستایی
قنات
ابخیزداری

نوشته دانلود فهرست بهای ۹۶ همه رشته ها اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
http://mcivil.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%b9%db%b6-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7/feed/ 0
برنامه اکسل طراحی کامل BasePlate به روشLRFD http://mcivil.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-baseplate-%d8%b1%d9%88%d8%b4lrfd/ http://mcivil.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-baseplate-%d8%b1%d9%88%d8%b4lrfd/#respond Thu, 16 Mar 2017 20:39:31 +0000 http://mcivil.ir/?p=2506 در ادامه نرم افزار تحت اکسل طراحی کامل BasePlate به روش LRFD  و بر اساس مبحث نهم و دهم مقررات ...

نوشته برنامه اکسل طراحی کامل BasePlate به روشLRFD اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
در ادامه نرم افزار تحت اکسل طراحی کامل BasePlate به روش LRFD  و بر اساس مبحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۹۲ تقدیم حضور شما می گردد

نوشته برنامه اکسل طراحی کامل BasePlate به روشLRFD اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
http://mcivil.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-baseplate-%d8%b1%d9%88%d8%b4lrfd/feed/ 0
طراحی سرریز اوجی و شوت و حوضچه آرامش با متلب http://mcivil.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d8%ac%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d9%88%d8%b6%da%86%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/ http://mcivil.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d8%ac%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d9%88%d8%b6%da%86%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/#respond Wed, 15 Mar 2017 18:00:27 +0000 http://mcivil.ir/?p=2495 در این بخش پروژه طراحی سرریز اوجی و شوت و حوضچه آرامش یک مرحله ای و حوضچه آرامش دو مرحله ...

نوشته طراحی سرریز اوجی و شوت و حوضچه آرامش با متلب اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
در این بخش پروژه طراحی سرریز اوجی و شوت و حوضچه آرامش یک مرحله ای و حوضچه آرامش دو مرحله ای با نرم افزار متلب برای شما اماده کرده ایم. این پروژه بصورت فایل word قابل ویرایش به همراه کدهای متلب میباشد که میتوانید در پروژههای خود از مطالب آن استفاده کنید.

فهرست مطالب ارایه شده در پروژه شامل:

 ۱- مقدمه

۲- انواع سرریز

۱-۲ تقسیم بندی بر اساس وجود یا عدم وجود دریچه

۳- سرریز ریزشی آزاد ( سرریز های با سقوط مستقیم)

۴- سرریز اوجی ( آبریز )

۵- سرریز جانبی

۶- سرریز پلکانی

۷- سرریزهای تونلی و مجرایی

۸- سرریز شوت

۹- سرریز با دهانه سقوط

۱۰- سرریز نیلوفری ( لا له ای )

۱۱- سرریز ریزشی مجهز به بار شکن

۱۲- سرریز آبرو ( زیر گذر )

۱۳- سرریز سیفونی

۱۴- فرضیات مسئله

۱۵- طراحی پارامترهای سرریز اوجی

۱۶- طراحی شوت

۱۷- طراحی حوضچه آرامش

۱۸- طراحی بلوک های ابتدا و انتهای حوضچه آرامش

۱۹- طراحی حوضچه آرامش دو مرحله

۲۰- کد نویسی با متلب

۲۱- خروجی های متلب

۲۲- تصاویر خروجی ازمتلب برای سرریز اوجی

۲۳- تصاویر خروجی از متلب برای شوت

نوشته طراحی سرریز اوجی و شوت و حوضچه آرامش با متلب اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
http://mcivil.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d8%ac%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d9%88%d8%b6%da%86%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/feed/ 0
نرم افزار محاسبه تعدیل http://mcivil.ir/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%af%db%8c%d9%84/ http://mcivil.ir/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%af%db%8c%d9%84/#respond Wed, 15 Mar 2017 17:38:41 +0000 http://mcivil.ir/?p=2492 با ویرایش سوم نرم افزار محاسبه تعدیل در خدمت شما هستیم که این نرم افزار تحت اکسل توسط آقای مهندس ...

نوشته نرم افزار محاسبه تعدیل اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
با ویرایش سوم نرم افزار محاسبه تعدیل در خدمت شما هستیم که این نرم افزار تحت اکسل توسط آقای مهندس احسان رجبی برنامه نویسی و برای ام سیویل ارسال شده است تا بصورت رایگان در اختیار شما قرار گیرد .

در ویرایش جدید نرم افزار تعدیل رابط کاربری بهبود یافته است و در این ویرایش فایل های شاخص را خودتان تهیه کرده و به نرم افزار معرفی میکنید.

آموزش استفاده ازین نرم افزار در پکیج دانلودی امده است…

نوشته نرم افزار محاسبه تعدیل اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
http://mcivil.ir/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%af%db%8c%d9%84/feed/ 0
دانلود حل تشریحی آزمون محاسبات اسفند ۹۵ http://mcivil.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-95/ http://mcivil.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-95/#respond Sat, 11 Mar 2017 17:13:09 +0000 http://mcivil.ir/?p=2483 در ادامه میتوانید پاسخ تشریحی محاسبات اسفند ۹۵ آزمون نظام مهندسی ( آخرین ویرایش پاسخنامه ) را که توسط آقای ...

نوشته دانلود حل تشریحی آزمون محاسبات اسفند ۹۵ اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
در ادامه میتوانید پاسخ تشریحی محاسبات اسفند ۹۵ آزمون نظام مهندسی ( آخرین ویرایش پاسخنامه ) را که توسط آقای دکتر حقگو (موسسه جهش ) تهیه و برای ام سیویل ارسال شده است را دانلود بفرمایید

نوشته دانلود حل تشریحی آزمون محاسبات اسفند ۹۵ اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
http://mcivil.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-95/feed/ 0
دانلود حل تشریحی آزمون اجرا عمران اسفند ۹۵ http://mcivil.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%db%b9%db%b5/ http://mcivil.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%db%b9%db%b5/#respond Sat, 11 Mar 2017 17:08:30 +0000 http://mcivil.ir/?p=2478 در ادامه میتوانید پاسخ تشریحی آزمون اجرا عمران اسفند ۹۵ آزمون نظام مهندسی ( آخرین ویرایش پاسخنامه ) را که ...

نوشته دانلود حل تشریحی آزمون اجرا عمران اسفند ۹۵ اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
در ادامه میتوانید پاسخ تشریحی آزمون اجرا عمران اسفند ۹۵ آزمون نظام مهندسی ( آخرین ویرایش پاسخنامه ) را که توسط آقای دکتر حقگو تهیه و برای ام سیویل ارسال شده است را دانلود بفرمایید

نوشته دانلود حل تشریحی آزمون اجرا عمران اسفند ۹۵ اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
http://mcivil.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%db%b9%db%b5/feed/ 0
دانلود حل تشریحی آزمون نظارت عمران و معماری اسفند ۹۵ http://mcivil.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/ http://mcivil.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Fri, 10 Mar 2017 15:21:32 +0000 http://mcivil.ir/?p=2470 اکنون با دانلود پاسخ تشریحی آزمون نظارت عمران و معماری اسفند ۹۵ در خدمت شما هستیم . این پاسخ تشریحی ...

نوشته دانلود حل تشریحی آزمون نظارت عمران و معماری اسفند ۹۵ اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
اکنون با دانلود پاسخ تشریحی آزمون نظارت عمران و معماری اسفند ۹۵ در خدمت شما هستیم . این پاسخ تشریحی حاصل زحمات موسسه جهش گیلان و پوران پژوهش است که در اولین فرصت این پاسخنامه را آماده و برای ام سیویل ارسال کردند تا بصورت کاملا رایگان در اختیار شما همکاران گرامی قرار گیرد. در ادامه میتوانید این پاسخنامه را دانلود بفرمایید.

نوشته دانلود حل تشریحی آزمون نظارت عمران و معماری اسفند ۹۵ اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
http://mcivil.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0
جزوه بارگذاری سازه‌ها در کلاس‌های آمادگی برای نظام مهندسی http://mcivil.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/ http://mcivil.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/#respond Fri, 10 Mar 2017 15:16:06 +0000 http://mcivil.ir/?p=2466 به درخواست برخی دوستان جزوه بارگذاری سازه‌ها را در ۲۹۰ صفحه جهت استفاده دوستان علاقه‌مند، در ادامه، تقدیم می‌کنم. رئوس ...

نوشته جزوه بارگذاری سازه‌ها در کلاس‌های آمادگی برای نظام مهندسی اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
به درخواست برخی دوستان جزوه بارگذاری سازه‌ها را در ۲۹۰ صفحه جهت استفاده دوستان علاقه‌مند، در ادامه، تقدیم می‌کنم.

رئوس مطالب ارائه شده بصورت زیر می‌باشد:

– کلیات
– ترکیب بارها
– بارهای مرده
-بارهای زنده (کاهش بار زنده، نامناسب‌ترین وضعیت بارگذاری، ضوابط مربوط به دیوارهای تقسیم کننده، سطح موثر، کاهش بار زنده در بام‌های تخت، شیبدار و قوسی، بار جرثقیل و …)
-بارهای ناشی از برف (بار برف زمین، بار برف حداقل برای بام‌های با شیب کم، ضریب برف گیری، گروه ناهمواری محیط، بار متوازن و نامتوازن برف در بام‌های با شیب دو طرفه، بار متوازن و نامتوازن برف در بام‌های قوسی و …)
-بارهای ناشی از باد (فشار یا مکش خارجی، فشار مبنای باد، ضریب بادگیری، خیز سرعت در بالای تپه‌ها و بالا آمدگی زمین و …)
-بارهای لرزه‌ای (نامنظمی سازه ها، ضریب نامعینی و …)
-بارهای ناشی از باران

نوشته جزوه بارگذاری سازه‌ها در کلاس‌های آمادگی برای نظام مهندسی اولین بار در ام سیویل پدیدار شد.

]]>
http://mcivil.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/feed/ 0