0
09113466696

آزمایشهای درجا و دوام بتن

این فایل در زمینه آزمایشهای درجا و همچنین آزمایشهای دوام بتن تهیه شده است و کاملا به روز میباشد.

¨به طور کلی ارزیابی سازه ها به دلایل زیر انجام میشود:

.Iتعیین مقاومت بتن در سازه

.IIبررسی وضعیت موجود سازه برای تهیه شناسنامه سازه

.IIIشناسایی علت یا علل خرابی و وسعت آسیب دیدگی

¨بازرسی یا ارزیابی وضعیت سازه های بتنی به دو مرحله ارزیابی مقدماتی و ارزیابی جامع تقسیم میشود.

¨برای مورد I صرفا ارزیابی مقدماتی کفایت میکند ولی برای موارد II,III نیاز است تا ارزیابی جامع انجام شود.

¨مقاومت فشاری بتن از مهمترین خواص بتن در رابطه با ارزیابی مقاومت بتن در سازه محسوب میگردد.

¨به دلایل متفاوتی ممکن است آزمایش مقاومت فشاری بتن در سازه نیاز باشد:

¨عدم تطابق نتایج نمونه های استاندارد با مشخصات فنی

¨شک داشتن به نحوه اجرای سازه (متراکم کردن، عمل آوری، یکنواختی)

¨تغییر کاربری سازه (تغییر در مقدار بار زنده)

¨آسیب دیدگی سازه (آتش سوزی، تهاجم سولفات و …)

لینک های دانلود
نوع فایل : pdf
حجم : 5.2 مگابایت
پسورد فایل : www.mcivil.ir
دانلود با لینک مستقیم
ارسال دیدگاه