0
09113466696

بارگذاری ساختمان فولادی براساس مبحث ششم سال ١٣٩٢و آیین نامه ٢٨٠٠ ویرایش۴

در این پروژه بارگذاری سازه فلزی به مباحث زیر پرداخته شده است :
قسمت اول : بار مرده و زنده

 • صورت پروژه
  جزئیات دیوارها
  محاسبه بار معادل تیغه بندی
  محاسبه بار مرده و زنده تمامی تیرها و ستون ها در طبقات
  محاسبه بار زنده وارد بر تیر
  محاسبه بار زنده معادل تیغه بندی وارد بر تیر
  محاسبه وزن واحد سطح دیوار
  محاسبه وزن واحد سطح سقف
  محاسبه وزن واحد سطح دیوار
  محاسبه بار مزده پله
  محاسبه بار مزده دیوارهای پیزامونی اتاق راه پله
  و …

قسمت دوم : بار باد، برف و زلزله

 • فشار ناشی از باد بر ساختمان ها و سازه ها
  محاسبه فشار و مکش خارجی ساختمان
  روش تبدیل قسمت منحنی بلوک توزیع فشار به بلوک مستطیلی
  توزیع نیروها در کف طبقات در وجوه مختلف ساختمان
  محاسبه برش طبقات
  محاسبه بار برف بام
  محاسبه بار زلزله
  محاسبه پیچش ایجادشده در طبقات بر اثر نیروی زلزله
  و …
لینک های دانلود
نوع فایل : pdf
حجم : 14.6 مگابایت
پسورد فایل : www.mcivil.ir
دانلود با لینک مستقیم
ارسال دیدگاه