برخی نکاتی که درباره بتن باید بدانیم ام سیویل
ربات همکاری در فروش فایل ام سیویل ام سیویل را در تلگرام دنبال کنید

برخی نکاتی که درباره بتن باید بدانیم

الف : انواع سیمان
تیپ ۱ : عمومی
تیپ۲ : تقریبا ضد سولفات – دیرگیر
تیپ۳ : دیرگیر
تیپ۴ : مناسب بتن ریزی حجیم
تیپ۵ : ضد سولفات شدید

ب : انبارش و نمونه گیری :
– ماهانه یکدفعه  
– انباشت حداقل ۲۰ سانت بالای سطح زمین و حداکثر ۱۲ ردیف روی هم به ارتفاع ۱٫۸ متر
شن مناسب :
– روی الک ۴٫۷۵ بماند
– ۴۰ در صد سایش به روش L.A
– افت وزنی ۵% بعد از ۵ نوبت آزمایش محلول سدیم

ماسه مناسب بتن :
– از الک ۴٫۷۵ رد شود
–  حد اقل ارزش ماسه ۷۵%
– حداکثر افت  وزنی بعد از ۵ نوبت ازمایش ۱۰%

بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه شن مناسب :
حداکثر =
۱/۵ کوچکترین بعد داخلی قالب
۱/۳ ضخامت دال
۳/۴ حداقل فاصله آزاد بین میلگردها
۳/۴ ضخامت پوشش روی میلگردها

توصیه : حداکثر اندازه اسمی سنگدانه شن ۳۷٫۵ میلیمتر.ولی نهایتا تا ۶۳ میل قابل قبول است.


آب مورد استفاده در بتن :
PH = بین ۵ تا ۸٫۵
  مقاومت ۷ و ۲۸ روزه نمونه با آب غیر آشامیدنی باید معادل حداقل ۹۰% مقاومت نظیر نمونه با آب مقطر باشد.

اسلامپ بتن :
 بتن عادی (با تراکم دستی) = ۵ تا ۱۰
قطعات پیچیده و مسلح = ۱۰ تا ۱۷٫۵

آزمایش و نمونه برداری از بتن :
مقاومت فشاری نمونه کارگاهی کمتر از ۸۵%مقاومت نمونه آزمایشگاهی نباشد.
– حداقل ۱ نمونه از هر مورد در روز الزامی میباشد.
اگر حجم اختلاط در هر دفعه بیش از ۱ مترمکعب باشد :
 برای دال و دیوار یک نمونه از هر ۳۰ متر مکعب یا ۱۵۰ متر مربع
برای تیر و کلاف ۱ نمونه از هر ۱۰۰ متر طول
برای ستون ۱ نمونه از هر ۵۰ متر طول

ابعاد قالب آزمایش :
استوانه ای  :150 در ۳۰۰ میل
مکعبی : ۲۰۰ در ۲۰۰ میل

نکات مهم :
عمل اختلاط بتن در کارگاه : عمل اختلاط حداقل ۱٫۵ دقیقه پس از ریختن کلیه مصالح
حداکثر حجم مجاز برای ساخت و حمل به روش  دستی معادل ۳۰۰ لیتر و حمل با چرخ دستی تا ۶۰ متر و با دامپر تا ۱۲۰ متر

دمای بتن معادل ۳۰ درجه تا ۳۲ درجه (مبحث۹) برای بتن معمولی و ۱۵  رجه برای بتن حجیم
حد اقل دمای بتن = ۵ درجه
در  هوای سر بالای ۵ درجه استفاده از سیمان تیپ ۳ (زودگیر) برای گیرش سریعتر.
د. هوای سرد حداکثر نسبت آب به سیمان W/C = 0.5 و حداکثر اسلامپ ۵۰ میل
حداکثر زمان حمل بتن با تراک = ۹۰ دقیقه

حداکثر ارتفاع سقوط آزاد بتن = ۰٫۹ تا ۱٫۲ متر
مدت عمل آوری با توجه به نوع سیمان و دمای محیط = ۷ تا ۱۴ روز
⬆️پایه های اطمینان در بتن ریزی :
– تیر با دهانه بیش از ۵ متر
– تیر کنسول با دهانه بیش از ۳ متر
– دال کنسول به طول بیش از ۱٫۵ متر
*** در هیچ صورتی فواصل پایه های اطمینان  نبایستی از ۳ متر تجاوز نماید ***

روابط بین عیار سیمان و مقاومت فشاری مشخصه بتن

 

حتما بخوانید:  طراحی دستی و نرم افزاری دیوار برشی بتنی

در مشخصات فنی پروژه ها مقامت مشخصه بتن داده می شه.

وقتی مراجعه می کنیم به شرکت های بتن آماده جهت خرید بتن ، از ما سوال می کنند که عیار سیمان بتن شما چقدره ؟

اگر مطمین شدیم که درهیچ کجای نقشه ها و ضمایم و مشخصات فنی و …این عدد ذکر نشده !!

برای محاسبه از رابطه زیر میشه استفاده کرد :
Fc=(w/10)-9
Fc : مقاومت مشخصه بتن بر اساس آیین نامه بتن ایران ( آبا ) و نمونه های استوانه ای استاندارد بر حسب مگاپاسکال
w: عیار سیمان بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب.
البته به این رابطه ، در صفحه ۴۶ فهرست بها ۱۳۸۸ و در بند ۲ فصل هشتم بتن درجا ، اشاره شده.

(۲- پرداخت ردیف عملیات بتن ریزی بر اساس عیار سیمان مصرفی منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما هنگام تهیه برآورد می باشد، در این صورت قیمت ردیف کارهای بتنی، بر اساس مقاومت متناظر با عیار سیمان مصرفی از رابطه تطبیقی زیر محاسبه برآورد و پرداخت می شود.)

بعنوان مثال اگر مقاومت مشخصه بتن برابر ۲۵ مگاپاسکال باشد، عیار سیمان حدودا برابر ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.
۲۵=W/10)-9
۲۵+۹=(W/10)
۳۴*۱۰=W
W=340 ( عیار سیمان )

همچنین از این فرمول برای یافتن مقاومت فشاری مشخصه بتن استفاده میشه:
در نتیجه با جایگذاری اعداد ۳۵۰ و ۴۰۰ ( عیار سیمان بر حسب کیلوگرم درمترمکعب بتن=w ) مقاومت فشاری مشخصه به ترتیب برابر ۲۶mpa و ۳۱mpa بدست میاید .

رابطه دوم:

یرای محاسبه عیار سیمان در بتن یک رابطه دیگر هم وجود داره.

باید مقاومت نمونه مکعبی بتن را بدست بیاریم (کیلوگرم بر سانتی متر مربع) و بعدش حاصل را با عدد ۵۰ جمع کنیم .هر نیوتن بر میلی متر مربع ۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.

بعنوان مثال برای بتنی با مقاومت مشخصه ۲۵ مگا پاسکال، مقاومت نظیر نمونه مکعبی برابر میشه با ۳۰=۲۵*۱٫۲ (مطابق مبحث ۹، ۹-۶-۱-۳) پس مقاومت نمونه مکعبی برابر است با ۳۰۰ که با عدد ۵۰ جمع می کنیم و عیاری که بدست میاید مساویست با ۳۵۰
فقط باید در نظر داشته باشیم که هر دو رابطه بصورت تقریبی و تجربی هستند و استناد به اونها برای مواقع بشدت مورد نیازه و یا چک کردن و تطبیق دادن اطلاعات موجود در نقشه با اطلاعات اجرایی و عملی هنگام عمل به نقشه هست.

 • : میر محسن
 • : سازه های بتنی, نکات اجرایی
 • : 176
 • : ۰
 • مطالب مرتبط

  بتن اکسپوز ( Expose ) چیست
  : 167

  بدون دیدگاه

   
   دسته بندی مطالب