0

طراحی سرریز اوجی و شوت و حوضچه آرامش با متلب

در این بخش پروژه طراحی سرریز اوجی و شوت و حوضچه آرامش یک مرحله ای و حوضچه آرامش دو مرحله ای با نرم افزار متلب برای شما اماده کرده ایم. این پروژه بصورت فایل word قابل ویرایش به همراه کدهای متلب میباشد که میتوانید در پروژههای خود از مطالب آن استفاده کنید.

فهرست مطالب ارایه شده در پروژه شامل:

 ۱- مقدمه

۲- انواع سرریز

۱-۲ تقسیم بندی بر اساس وجود یا عدم وجود دریچه

۳- سرریز ریزشی آزاد ( سرریز های با سقوط مستقیم)

۴- سرریز اوجی ( آبریز )

۵- سرریز جانبی

۶- سرریز پلکانی

۷- سرریزهای تونلی و مجرایی

۸- سرریز شوت

۹- سرریز با دهانه سقوط

۱۰- سرریز نیلوفری ( لا له ای )

۱۱- سرریز ریزشی مجهز به بار شکن

۱۲- سرریز آبرو ( زیر گذر )

۱۳- سرریز سیفونی

۱۴- فرضیات مسئله

۱۵- طراحی پارامترهای سرریز اوجی

۱۶- طراحی شوت

۱۷- طراحی حوضچه آرامش

۱۸- طراحی بلوک های ابتدا و انتهای حوضچه آرامش

۱۹- طراحی حوضچه آرامش دو مرحله

۲۰- کد نویسی با متلب

۲۱- خروجی های متلب

۲۲- تصاویر خروجی ازمتلب برای سرریز اوجی

۲۳- تصاویر خروجی از متلب برای شوت

لینک های دانلود
نوع فایل : pdf & word
حجم : 3.6 مگابایت
پسورد فایل : www.mcivil.ir
دانلود با لینک مستقیم
ارسال دیدگاه