فیلم آموزشی طراحی حدی سازه های فولادی ام سیویل
ربات همکاری در فروش فایل ام سیویل ام سیویل را در تلگرام دنبال کنید

فیلم آموزشی طراحی حدی سازه های فولادی

فیلم آموزشی طراحی حدی سازه های فولادیReviewed by میر محسن on Jul 10Rating: 4.5فیلم آموزشی طراحی حدی سازه های فولادیاین فیلم اموزشی توسط انجمن سازه های فولادی ایران برگزار شده است و مدرس آن آقای مهندس محمدمهدی شریف پور است و شامل 26 قسمت است.

این فیلم اموزشی توسط انجمن سازه های فولادی ایران برگزار شده است و مدرس آن آقای مهندس محمدمهدی شریف پور است و شامل ۲۶ قسمت است.

قسمت اول :

معرفی سرفصل مطالب دوره

معرفی منابع و مراجع

 

قسمت دوم :

سازه چیست؟

طبقه بندی سازه (برحسب جنس مصالح، سطح کارایی و سطح رفتار)

عملکرد سازه

بارهای طراحی

سیستم های مقاوم باربر ثقلی و جانبی

 

 

قسمت سوم :

فولاد چیست؟

روش های تولید فولاد (ذوب آهن و قوس الکتریکی)

کاربردهای فولاد

مزایا و معایب فولاد

رفتار فولاد (تفسیر نمودار تنش-کرنش)

 

قسمت چهارم:

تفسیر نمودار تنش-کرنش فولاد

انواع فولاد سازه ای

رفتار فولادهای مختلف

انواع نیمرخ های فولادی

 

قسمت پنجم:

انواع سیستم های باربر جانبی و ثقلی

طبقه بندی اعضا بر اساس بار اعمالی

اعضای فشاری، کششی و خمشی متداول

معرفی آیین نامه ها

 

قسمت ششم:

طرح و هدف طراحی

معیارهای طراحی

اصول طراحی

مقدمه ای بر روش های طراحی

 

قسمت هفتم:

روش های طراحی

 

قسمت هشتم:

 

قسمت نهم:

اعضای کششی طبیعی

اعضای کششی متعارف

مقاطع اعضای کششی

رفتار اعضای کششی

مکانیزم های خرابی اعضای کششی

حالت های حدی در کشش

طراحی اعضای کششی

 

قسمت دهم:

مفهوم سطح مقطع موثر

مثال هایی از تعیین سطح مقطع موثر

طراحی اعضای کششی بر مبنای حالت حدی برش قالبی

 

قسمت یازدهم:

مباحث تکمیلی مربوط به طراحی اعضای کششی

محدودیت های لاغری و اعضای کششی مرکب

مثال جامع از بحث طراحی اعضای کششی

 

حتما بخوانید:  فیلم آموزشی ترسیم نقشه اجرایی دال و فنداسیون با برنامه سیف

قسمت دوازدهم:

طراحی اعضای فشاری

 

قسمت سیزدهم:

انواع خرابی اعضای فشاری

خرابی فشاری

خرابی کمانشی

خرابی فشاری _ پایداری

 

قسمت چهاردهم:

ضوابط طراحی اعضای فشاری

 

قسمت پانزدهم:

طراحی اعضای فشاری بر مبنای کمانش پیچشی_خمشی و کمانش پیچشی

 

قسمت شانزدهم:

طراحی اعضای فشاری مرکب

 

قسمت هفدهم:

تحلیل پایداری

 

قسمت هجدهم:

ضوابط تحلیل و طراحی پایداری بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

 

قسمت نوزدهم:

محدودیت ها و الزامات روش تحلیل مرتبه اول و طول موثر بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲

 

قسمت بیستم:

طراحی اعضای خمشی

 

قسمت بیست و یکم:

مبانی طراحی اعضای خمشی تاثیر خمش بر خرابی اعضا

 

قسمت بیست و دوم:

مفصل پلاستیک

 

قسمت بیست و سوم:

طراحی تیر بر اساس معیارهای طراحی

 

قسمت بیست و چهارم:

طراحی تیر بر اساس معیار کمانش جانبی

 

قسمت بیست و پنجم:

طراحی تیر بر اساس معیار کمانش جانبی

طراحی تیر بر اساس معیار تسلیم کششی بال

طراحی تیر بر اساس معیار کمانش موضعی ساق

 

قسمت بیست و ششم:

کنترل برش و خیز در طراحی اعضای خمشی

 • : میر محسن
 • : سازه های فولادی, فیلم آموزشی
 • : 221
 • : ۰
 • بدون دیدگاه

   
   دسته بندی مطالب