محاسبات آجر چینی ام سیویل
ربات همکاری در فروش فایل ام سیویل ام سیویل را در تلگرام دنبال کنید

محاسبات آجر چینی

محاسبات آجر چینیReviewed by میر محسن on Dec 28Rating: 4.5محاسبات آجر چینی

🔷محاسبه میزان مصالح مصرفی جهت دیوارهای آجری با آجر فشاری و ماشینی به ضخامت تا ۲ آجر

واحد انتخاب شده برای آنالیز قیمت‌ها جهت دیوارهای آجری به ضخامت تا ۲ آجر مترمربع است که با توجه به نکات زیر در نظر گرفته شده است.

سهولت در محاسبه میزان کار انجام یافته (متره)رفع اختلافات ناشی از عدم تطبیق ضخامت دیوارهای اجرا شده با اندازه‌های تئوری مندرج در نقشه‌های اجراییمنطبق نمودن دستمزدها با صعوبت اجرای کار انواع مختلف دیوارها

🔷محاسبه مقدار آجرها در هر مترمکعب دیوار

تعداد آجرها برای دیوار ۲/۵ آجر در هر رج = ۲۲/۷۷ قالب
تعداد آجرها برای دیوار ۳ آجره در هر رج = ۴/۵۷ +۲۲/۷۷=۲۷/۳۴ قالب
تعداد آجر برای دیوار ۳/۵ آجره در هر رج = ۹/۱ +۲۲/۷۷= ۳۱/۸۷ قالب
تعداد آجر برای دیوار ۴ آجره در هر رج = ۴/۵۷+۳۱/۸۷= ۳۶/۴۴ قالب
تعداد رج‌ها در هر متر مربع دیوار = ۳۱۳/۸۸ رج

🔷تعداد آجرها در هر مترمربع دیوار برای

دیوار ۲/۵ آجره = ۲۲/۷۷×۱۳/۸۸=۳۱۶ قالب
دیوار ۳ آجره = ۲۷/۳۴×۱۳/۸۸=۳۹/۴۸ قالب
دیوار ۳/۵ آجره = ۳۱/۸۷×۱۳/۸۸= ۴۴۲/۳۵ قالب
دیوار ۴ آجره = ۳۶/۴۴×۱۳/۸۸= ۵۰۵/۷۸ قالب

تعداد آجرها در هر متر مکعب = تعداد آجرها در هر مترمربع بر ضخامت دیوار

پس بنابراین تعداد آجرها در هر متر مکعب برای دیوار ۲/۵ آجره به ضخامت ۵۴ سانتیمتر ۵۸۵ قالب است.

دیوار ۳ آجره به ضخامت ۶۵ سانتمیتر ۵۸۴ قالب

دیوار ۳/۵ آجره به ضخمات ۷۶ سانتیمتر = ۵۸۲ قالب

دیوار ۴ آجره به ضخامت ۸۷ سانتیمتر = ۵۸۱ قالب

و به ‌طور متوسط در هر مترمکعب دیوار آجری با آجر فشاری که به صورت کرسی چیده شده باشد تعداد آجرها برابر خواهد بود با  ۵۸۳ قالب.

که با احتساب ۷ درصد افت برابر ۵۸۳×۱/۰۷=۶۲۴ است.

🔷محاسبه حجم ملات مصرفی در هر مترمکعب دیوار

حجم یک قالب آجر فشاری = ۱۱۰۰سانتمیتر مکعب
حجم کل آجرها در یک متر مکعب =۱۱۰۰×۵۸۳=۶۷۳۳۶۵ سانتیمتر مکعب
حجم یک متر مکعب دیوار = ۱۰۰۰۰۰۰ سانتیمتر مکعب
حجم ملات بدون افت برابر با ۶۷۳۶۵-۱۰۰۰۰۰۰=۳۲۶۶۳۵ است.
حجم ملات با ۲ درصد افت برابر با ۳۲۶۶۳۵ ×۱/۰۲=۳۳۳۱۶۷  سانتیمتر مکعب یا ۳۳۳ لیتر

🔷محاسبه مصالح لازم جهت چیدن روی کار با آجر ماشینی سه سانتی

محاسبه تعداد آجرها

تعداد آجرها در یک رج = ۴/۵۲ قالب
ضخامت بند ملات =۱ سانت
ضخامت یک رج با ملات ۱+۳=۴ سانتت
عداد رجها در یک مترمربع =۲۵ رج
تعداد آجرها در یک متر مربع ۴/۵۱ ×۲۵= ۱۱۲/۷ قالبافت آجر = ۵درصد
تعداد آجرها در یک مترمبع با احتساب افت = ۱۱۲/۷ ×۱/۰۵ = ۱۱۸ قالب

🔷محاسبه حجم ملات مصرفی در صورتی که آجر سه سانتی توپر مصرف شود.

حجم ملات پشتکار = ۱۰۰۰۰ سانتیمتر مکعب
سطح ملات در یک رج = ۱۰۰×۱۰/۵ = ۱۰۵۰ سانتیمتر مربع
تعداد رج‌ها در یک متر مربع =۲۵
حجم ملات در یک ‌متر مربع = ۱۰۵۰×۲۵= ۲۶۲۵۰ سانتیمتر مکعب
حجم کل ملات = ۲۶۲۵۰+۱۰۰۰۰۰= ۳۶۲۵۰ سانتیمتر مکعب
افت ملات = ۲درصد

محاسبه میزان تفاوت مصالخ مصرفی چنانچه آجر سه سانتی به جای آجر ۵/۵ سانتی مصرف شود.

دریوارهایی که نمای آن با آجر سه سانتی چیده شوند اکثر دارای پشتکار با آجر فشاری یا ماشینی درجه ۲ یا ۳ بوده و به صورت کرسی چیده می‌شوند. به علت متفاوت بودن ضخامت آجرها‌، بندها در دیوارهای یک آجره به بالا منظم نیستند.

🔷محاسبه حجم ملات

حجم ملات برای بندهای سراسری = تعداد بندها × ارتفاع بند ×طول بند (سانتیمتر مکعب)

حجم ملات برای بندهای بین دو سر آجر = تعداد بندها در یکرج ×تعداد رج ها ×عرض بند ×ضخامت بند × ارتفاع بند

آجر را می‌توان به روش‌های مختلف طبقه‌بندی نمود. مانند طبقه‌بندی از لحاظ رنگ، ابعاد، جنس و…

 

حتما بخوانید:  نکات حائز اهمیت در اجرای سازه بتنی

برآورد مصالح- آجر

 

همواره یکی از سوالات مهم برآورد میزان مصالح مورد نیاز انجام مراحل ساخت میباشد که در این مطلب پیرو سایر مطالب برآورد مصالح سعی به ارائه برخی از این مقادیر گردیده است که امید دارد مثمر ثمر قرار گیرد.

پیرو مطالب قبلی برآورد مصالح به بر آورد میزان آجر مصرفی دیوارهای آجری که یکی از مسائل ساخت بوده  در این مطلب می پردازییم.

 

بطور کلی سه چهارم حجم دیوارهای آجری را حجم آجر تشکیل داده و یک چهارم مابقی نیز حجم ملات است.در زیر تعداد آجر چند دیواری که کاربرد بیشتری دارند ارائه می گردد.

 

الف- دیوار ۱۱ سانت ضخامت درهر متر مربع  ۷۰ عدد (بدون پرت) آجر دارد.

ب-  دیوار ۲۲ سانت ضخامت درهر متر مربع  ۱۳۷ عدد (بدون پرت) آجر دارد.

ج- دیوار ۳۵ سانت ضخامت درهر متر مربع  ۲۱۷  عدد (بدون پرت) آجر دارد.

د- هر یک جعبه (کارتن) آجر نما ۳ سانت ۲۰ تایی حدودا برای ۵ متر مربع پوشش دیوار مناسب است.

 

 • : میر محسن
 • : نکات اجرایی
 • : 157
 • : ۰
 • مطالب مرتبط

  بدون دیدگاه

   
   دسته بندی مطالب