مقاله بررسی و ارزیابی رسوب شویی تحت فشار در سدهای مخزنی با استفاده از مدل فیزیکی ام سیویل
ربات همکاری در فروش فایل ام سیویل ام سیویل را در تلگرام دنبال کنید

مقاله بررسی و ارزیابی رسوب شویی تحت فشار در سدهای مخزنی با استفاده از مدل فیزیکی

مقاله بررسی و ارزیابی رسوب شویی تحت فشار در سدهای مخزنی با استفاده از مدل فیزیکیReviewed by میر محسن on Jan 20Rating: 3.0مقاله بررسي و ارزيابي رسوب شويي تحت فشار در سدهاي مخزني با استفاده از مدل فيزيکيرسوب گذاري در مخازن سدها مشکلي است که بسياري از سدهاي در حال بهره برداري با آن مواجه مي باشند. مديريت پاياي مخزن ايجاب مي نمايد که حجم ذخيره مفيد مخزن که بوسيله انباشت رسوبات از دست مي رود از طريق روشهاي رسوبزدايي مانند لايروبي، عبور دهي جريان غليظ، رسوب شويي و يا ديگر روشهاي رسوب زدايي حفظ و بازيافت گردد. در روش رسوب شويي، رسوباتي که از قبل در مخزن نهشته شده اند بوسيله باز نمودن دريچه هاي تحتاني سد همراه با آب خروجي از دريچه ها شسته شده و از آن خارج مي گردند

چکیده مقاله:رسوب گذاری در مخازن سدها مشکلی است که بسیاری از سدهای در حال بهره برداری با آن مواجه می باشند. مدیریت پایای مخزن ایجاب می نماید که حجم ذخیره مفید مخزن که بوسیله انباشت رسوبات از دست می رود از طریق روشهای رسوبزدایی مانند لایروبی، عبور دهی جریان غلیظ، رسوب شویی و یا دیگر روشهای رسوب زدایی حفظ و بازیافت گردد. در روش رسوب شویی، رسوباتی که از قبل در مخزن نهشته شده اند بوسیله باز نمودن دریچه های تحتانی سد همراه با آب خروجی از دریچه ها شسته شده و از آن خارج می گردند

مقدار حجم رسوبات تخلیه شونده به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که برای مثال می توان به عمق آب داخل مخزن، دبی جریان خروجی از تخلیه کننده تحتانی، اندازه و نوع رسوبات تجمع یافته و مشخصات فیزیکی مجرای تخلیه رسوبات اشاره نمود. جهت انجام این پژوهش یک مدل فیزیکی در دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته شد و با انجام آزمایشات مختلف به بررسی و مطالعه این امر پرداخته شد. سپس با آنالیز ابعادی پارامترهای فوق الذکر به تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده پرداخته شده و رابطه ای بدون بعد برای تخمین حجم مخروط رسوب شویی ارایه گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد برای دست یابی به حداکثر راندمان در تخلیه رسوبات در رسوب شویی تحت فشار می بایستی تا آنجاییکه بهره برداری مخزن اجازه می دهد ارتفاع آب مخزن را کاهش داد و دریچه ها با حداکثر ظرفیت شان بهره برداری شوند.

حتما بخوانید:  سمینار آشنایی و طراحی آبگیر سدها

مطالب مرتبط

بدون دیدگاه

    
    دسته بندی مطالب