0

پیاده کردن نقشه و عملیات خاک برداری

پیاده کردن نقشه و عملیات خاک برداری در این کتاب بسیار کاربردی به صورت کامل توضیح داده شده است. این فایل از کتاب های شاخه کاردانش هنرستان است و همانطور که میدانید کتابهای هنرستان بیشتر کتابهای عملی و اجرایی هستند تا تئوری. و اگر تئوری هم در این کتابها آمده باشد قطعا بسیار ساده و روان است.

سرفصل های این کتاب بشرح ذیل است:

واحدکار اول – پیشگیری از حوادث، و رعایت نکات ایمنی و انجام کمکهای اولیه
۱-۱ -ایمنی در محیط کار
۲-۱- حریق
۱-۳ -انجام کمکهای اولیه
۱-۴ -آشنایی با حوادث ناشی از کار
۱-۵ -اصول کلی پانسمان ساده
۱-۶ -اصول حمل مصدوم
واحدکار دوم – تشخیص سطوح و احجام هندسی
۲-۱ -اصول ترسیمی اشکال هندسی
۲-۲ -آشنایی با احجام هندسی ساده
۲-۳-اندازه گیری سیستمهای
۲-۴ -زاویه و انواع آن
۲-۵ -آشنایی با وسایل اندازه گیری
واحدکار سوم – نقشه خوانی
۳-۱ -چگونگی ترسیم پلن ساختمانهای آجری
۳-۲ -برش یا مقطع
۳-۳- نما
۳-۴-موقعیت پلن
۳-۵-پی های ساختمانی و انواع آن
۳-۶ -ساختمانهای اسکلت فلزی
۳-۷- دیوار های برشی
۳-۸ -علائم ترسیم پلن
۳-۹-فونداسیون
۳-۱۰- مقیاس
واحدکار چهارم – پیاده کردن نقشه
۴-۱ -وسایل و ابزار کار
۴-۲ -آشنایی با پیداکردن بر های ساختمان
۴-۳ -پیاده کردن اضلاع زوایا و قوس ها
واحدکار پنجم – خاکبرداری، پی کنی و رگالژ کف فونداسیون
۵-۱ -نکات ایمنی ضمن خاکبرداری و پی کنی
۵-۲ -انواع زمین مورد خاکبرداری
۵-۳ -ابزار و وسایل خاکبرداری، پی کنی و حمل آنها
۵-۴ -اصول شمع بندی جهت ایمنی ساختمانهای مجاور در خاکبرداری و پی کنی
۵-۵-تعیین اختلاف ارتفاع با استفاده از شیلنگ تراز

لینک های دانلود
نوع فایل : pdf
حجم : 8.4 مگابایت
پسورد فایل : www.mcivil.ir
دانلود با لینک مستقیم
ارسال دیدگاه