0
09113466696

آشنایی با سازه و معماری آسانسور

در این فایل با دیتیل های اجرایی و معماری آسانسور آشنا میشوید.

تهیه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز

 

دانلود فایل آشنایی با سازه و معماری آسانسور

ارسال دیدگاه