0
09113466696

ابعاد استاندارد پله

اگرچه آیین نامه های ساختمان عدد دقیقی را برای ابعاد استاندارد پله بیان ننموده اند اما می بایست در بررسی ابعاد پله به گونه ای عمل شود که ۲ موضوع مورد توجه قرار بگیرد: ایمنی در حین بالا رفتن و پایین آمدن و راحتی در حین استفاده از آن.

🔵 در ابتدا لازم است به تعریف ارتفاع پله و کف پله بپردزیم.

♦️ کف پله(run): به سطحی گفته می شود که پا بر روی آن قرار می گیرد.

♦️ ارتفاع پله(rise): به فاصله ی عمودی دو کف پله ی متوالی اطلاق می شود.

♦️در بحث ایمنی و راحتی استفاده از پله بهتر است ۲ معیار را همیشه در نظر داشته باشیم:

۱⃣. حداقل عرض کف پله، به گونه ای که کف پا کاملا بر روی آن قرار بگیرد و در حین بلند کردن پا برای گذاشتن بر روی پله ی بالایی مشکلی پیش نیاید. این عدد در آیین نامه های بین المللی حداقل برابر با ۹ اینچ (۲۳ سانتی متر) در نظر گرفته شود.

۲⃣. حداکثر ارتفاع پله، به گونه ای که عموم مردم در هر سنی برای قدم گذاشتن روی پله ی بعدی دچار مشکل نشوند. این مقدار حداکثر باید ۸/۲۵ اینچ (۲۱ سانتی متر ) لحاظ شود.

🔴 پس از تعیین کردن عرض کف پله و ارتفاع پله بهتر است به روش زیر اندازه های مورد نظر را بررسی نمایید.

( ۲ * ارتفاع پله) + کف پله = عددی بین ۶۱ تا ۶۴ سانی متر

⚠️نکات زیر را هم در طراحی پله در نظر بگیرد:

🔸 به هیچ عنوان در هیچ بخش از ساختمان تک پله قرار ندهید، زیرا چشم انسان قادر به دیدن آن نیست و زمین می خورد.

🔸 حداقل عرض پیشنهادی برای عرض کل دستگاه پله ۹۰ سانتی متر پیشنهاد می شود.
.

ارسال دیدگاه