0
09113466696

الزامات جدید استاندارد چاهک آسانسور

۱-دیوار چاه باید تحمل نیروی ۳۰۰ نیوتون در ۵ سانتی مترمربع را داشته باشد.
۲-دیوار جداکننده دو آسانسور در صورتی که فاصله افقی بین لبه سقف کابین و نزدیکترین قسمت متحرک(کابین یا وزنه تعادل) آسانسور مجاور کمتر از ۵۰ سانتی متر باشد باید در سرتاسر چاه امتداد یابد.
۳-روشنایی چاه باید در فاصله یک متری بالای سقف کابین و کف چاهک حداقل ۵۰ لوکس باشد(حذف فاصله ۷متری بین چراغ ها در استاندارد جدید)
۴-در صورت استفاده از پوشش غیر فلزی وزنه های تعادل باید دو طرف قاب وزنه توسط صفحات فلزی به صورت کامل پوشش دهد.
۵-وجود کلید روشنایی چاه آسانسور
۶-ناحیه رفت و آمد وزنه تعادل باید توسط صفحه به ارتفاع ۳۰سانتی متر از کف چاه تا ۲٫۵ متر به پهنایی معادل وزنه تعادل به اضافه ۱۰ سانتی متر از هر طرف(میتواند مشبک باشد) پوشانده شود.
۷-کف چاهک می تواند غیر هم سطح باشد در صورتی که شرایط جان پناه چاهک رعایت شود.
۸-زیر ریل کابین و زیر ریل قاب وزنه در صورت داشتن پاراشوت صفحه گذاری شود.
۹-اگر در چاهک خطر گیر افتادن وجود داشته باشد وسیله خبر دهنده برای نجات اضطراری موجود باشد.

۱۰-ارتفاع فضای کاری و محل های رفت و آمد و درب ورودی موتورخانه ۱۷۵ سانتی متر باشد.
۱۱-فضای کاری قطعات متحرک ۳۰*۳۰ در صورتی که سایر قطعات متحرک مجاور دارای حفاظ باشند.
۱۲-عرض معبر دسترسی به فضای کاری از قطعات متحرک ۴۰ سانتی متر و از غیر متحرک ۳۰ سانتی متر باشد.
۱۳-اگر ارتفاع سکو بیش از ۷۰ سانتی متر باشد باید نرده محافظی به ارتفاع ۷۰ سانتی متر تعبیه شود.
۱۴-کلید روشنایی موتورخانه باید در داخل و نزدیک به نقطه دسترسی باشد
۱۵-حفاظ برای فلکه کششی و فلکه های هرزگرد تعبیه گردد.

💥حداقل ابعاد درها و دریچه ها در استاندارد جدید:
(اجرایی از ۹۴/۵/۱ به بعد)

۱-درب طبقه ۱۹۵*۶۰
۲-درب کابین ۲۰۰*۶۰
۳-در اضطراری ۱۸۰*۳۵
۴-در بازرسی ۱۴۰*۶۰
۵-در موتورخانه ۱۸۰*۶۰
۶-دریچه بازدید حداکثر ۵۰*۵۰
۷- دریچه افقی ۸۰*۸۰
۸- دریچه اضطراری سقف کابین ۵۰* ۳۵
۹- در دسترسی به چاهک و
اتاقک فلکه ها ۱۴۰*۶۰
⚡️شرایط نرده گذاری در سقف کابین طبق استاندارد جدید:

در صورتی که فاصله ازاد افقی از لبه ی خارجی کابین از دیوار چاه بیش از ۳۰سانتیمتر باشد باید نرده گذاری شود.
ارتفاع نرده در صورتی که فاصله ازاد افقی کمتر از ۸۵سانتیمتر باشد ۷۰سانتیمتر و اگر بیشتر از ۸۵ سانتیمتر باشد ارتفاع نرده ۱۱۰سانتیمتر می باشد.
نرده باید دارای دستگیره و محافظ پنجه پا با ارتفاع ۱۰سانتیمتر و میله میانی در نصف ارتفاع نرده

ارسال دیدگاه