0
09113466696

انواع دیوار ها

📚دیوار عبارتست از یک ساختار ممتد، یکپارچه، محکم و استوار که از جنس آجر، سنگ، بتن، چوب یا فلز و غیره است. ضخامت دیوار در مقایسه با طول و ارتفاع نازک بوده و معمولًا به عنوان مجزا کننده فضاها از یکدیگر به صورت اجزا یا اتاق ها عمل می کند یا به عنوان محافظ یک فضا است. علاوه بر این، ساختار های عمودی، انتقال دهنده بار ساختمان به زمین هستند.

📎کاربرد دیوارها
🔹فضاسازی و خلق فضاهای نوین

🔷محافظت از سرما و گرما

🔹ایجاد عایق صوتی

🔷ایجاد حریم خصوصی

🔹محل مناسبی برای کار گذاشتن انواع لوله کشی ها و سیم کشی های برق

🔷تزئین و انجام کارهای هنری مانند گچ بری و نقاشی دیواری
🔵تقسیم بندی دیوارها
✅از نظر تفکیک مشخصات عملکردی :

۱٫دیوارهای داخلی ۲٫دیوارهای خارجی

✅تفکیک مشخصات سازه ای :
۱٫دیوار باربر ۲٫دیوار غیر باربر

✅بر حسب تحمل فشار :
۱٫دیوارهای خارجی حامل یا تحمل کننده بار

۲٫دیوارهای خارجی غیر حامل

۳٫دیوارهای داخلی حامل

۴٫دیوار داخلی غیر حامل

✅انواع دیوار بر اساس مصالح ساخت :
🔸دیوارهای گلی

🔸دیوارهای بتنی

🔸دیوار خاکی متراکم شده

🔸دیوار دیافراگمی

🔸دیوار با شمع های صفحه ای

🔸دیوار پیش ساخته

🔸دیوار آجری

🔸پانل ۳ بعدی

💠 دیوارهای باربر
✔️دیوارهایی که برای مقاومت در برابر اثر توام نیروی محوری ولنگرخمشی و تنش برشی ناشی از بارهای قائم و بار زلزله واقع در میان صفحه آنها طراحی میشوند.

۱- دیوارهای حائل
۲- دیوارهای برشی
۳- دیوارهای بنایی

💠 ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺣﻤﺎﻝ :
✔️در علم سازه ای به دیواری گویند که بخش قابل توجهی از وزن بنا را به دوش می کشد به طوری که برداشتن آن به سادگی میسر نیست اگر چه جای بدی قرار گرفته باشد دلگیر باشد و نفس ساختمان را بریده باشد راه های اصلی و اساسی را قطع کرده باشد.

✔️اگر ۴ ستون ساختمان ضعیف باشد به عنوان ستون پنجم عمل می کند.

✔️گاهی اوقات از میان برداشتن یه حمال !! از ریختن و دوباره ساختن بنا پرهزینه تر است پس بعضی از کارفرمایان را ترغیب به تحمل حمال میکند.

🔵 انواع دیوار حائل :

🔶 دیوار حائل وزنی :
این دیوارها برای غلبه بر لغزش تنها به وزن و اصطکاک سطح زیرین پایه متکی هستند.

🔷 دیوار حایل طره ای :

✔️اغلب از بتن مسلح ساخته می شود و این دیوارها از ارتفاع ۱٫۲ تا ۶ متر با صرفه تر هستند.

🔷دیوار حایل با  دیوار پشت گیر :

✔️بتن مسلح بالای ۴٫۵ متر..

🔷دیوار های حائل بلوک بتنی :

✔️بسته به موقعیت و شرایط باربری ممکن است به صورت مسلح وغیر مسلح طراحی واجرا شوند.

🔷دیوارهای حائل غیر مسلح :

✔️توصیه میشود درشرایطی مورد استفاده قرار گیرند که متکی به بار خود باشند درغیر این صورت از جرز یا ستون که ضخامتی حداقل دو برابر ضخامت دیوار در فواصل ۱٫۸ متری داشته باشد استفاده میشود.

✅نکات اجرایی  دیوارهای باربر:
📚دیوارهای باربر باید به طور یکنواخت در دو جهت عمود بر هم توزیع شوند .ھمچنین از نظر مقدار سطح مقطع و مقاومت برای مقابله با نیروهای قائم و نیروهای جانبی زلزله کافی باشند .دیوارها باید در کف و سقف محکم شوند.برای رفتار مناسب سازه ای، دیوارها باید مشخصات زیر را دارا باشند:

١-کلیه دیوارهای پیرامونی ( باربر و یا غیر باربر)باید ٣۵ سانتیمتری باشند.

٢- ضخامت دیوارهای باربر آجری ٣۵ سانتیمتر (طول یک و نیم آجر) ، در نظر گرفته میشود.

٣- حداکثر طول آزاد دیوار باربر بین دو پشت بند نباید از ۶متر بیشتر باشد .مقصود از پشت بند، دیواری است که در امتداد دیگری با دیوار باربر تلاقی می نماید.دیواری به عنوان پشت بند تلقی می شود که ضخامت آن حداقل ۲۰سانتیمتر و طول آن با احتساب ضخامت دیوار باربر حداقل برابر بزرگترین دهانه طرفین پشت بند باشد .

کلاف قائم نیز میتواند به عنوان پشتبند محسوب شود.

دیوارهای باربر هرگز برای داشتن محل دودکش و هواکش بریده نشوند.

✅دیوارهای  غیر باربر:
🔺دیوار جداگر داخلی

🔺دیوار بیرونی (نما)

🔺دیوار جانپناه

✅دیوار های جداگر داخلی:
۱-دیوارهای جداگر منحصراً به منظور جدا سازی فضاهای ساختمان به کار می روند .وزن این دیوارها یا مستقیماً به وسیله شالوده یا با واسطه کفها توسط دیوارهای باربر تحمل میشود.

٢- دیوارهای جداگر میتوانند از آجر، بلوک سفالی یا قطعات پیش ساخته گچی و نظایر آن ساخته شوند.

٣-حداقل ضخامت دیوارهای جداگر برای آجر ١١ سانتیمتر و برای بلوک سفالی و قطعات پیش ساخته گچی ٨سانتیمتر میباشد.

۴-حداکثر طول آزاد دیوار جداگر بین دو پشت بند عبارت است از ۴٠برابر ضخامت دیوار یا ۵متر هر کدام کمترباشد.

✔️به جای پشت بند می توان اجزای قائم فولادی ، بتن مسلح یا چوبی در داخل دیوار قرار داد و دوسر این اجزا را به گونه مناسبی در کف و سقف طبقه مهار نمود.

۵-حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای جداگر از تراز کف مجاور ۳٫۵ متر میباشد.

✅دیوار جداکننده کناف:

🔸دیوارهای بیرونی (نما) :
🔸در نما سازی با آجر ارجح است آجر نما همزمان با آجر پشت کار چیده شود وباید ضخامت این دونوع اجر یکسان یا تقریبا یکسان باشد درصورتی که آجر نما پس ازاحداث دیوار پشت کار چیده شود باید با مهارکردن مفتولهای فلزی در داخل ملات پشت کار و قراردادن سر آزاد این مفتولها در ملات آجرنما این دو قسمت باهم متصل گردند.فاصله ی این مفتولها در هریک از جهات افقی وقائم نباید از۵۰سانتی متر بیشتر اختیارگردد.ازاجرای نماهای مجزا قبل از تکمیل سطح زیرکار پرهیز شود.

✅دیوارهای جان پناه :
🔹جان پناه به صورت دیواری کوتاه در محیط بام ساختمانها یا لبه ی ایوانگاهها احداث میشود.درصورتیکه ضخامت دیوار جان پناه ۱۰یا ۲۰ سانتی متر باشد ارتفاع آن نباید به ترتیب از ۵۰ و ۷۰ سانتی متر تجاوز کند.

ارسال دیدگاه