0
09113466696

بافت فرسوده و بافت ناپایدار چیست؟

🔶بافت فرسوده به بلوک هایی اطلاق می‌شود که هر سه شرط ذیل را دارا باشند:

🔸۱٫ ناپایداری: ۵۰% از بناهای موجود در بلوک ناپایدار بوده و از استحکام لازم برخوردار نباشند.
🔸۲٫ نفوذناپذیری: حداقل ۵۰% معابر بلوک دارای عرض کمتر از ۶ متر باشد.
🔸۳٫ ریزدانگی: حداقل ۵۰% عرصه ساختمان‌ها در آن بلوک شهری مساحتی کمتر از ۲۰۰ مترمربع داشته باشند

🔶بافت‌های فرسوده به سه دسته زیر تقسیم می‌شود:
🔸الف – بافت‌های دارای میراث فرهنگی
🔸ب – بافت‌های شهری (فاقد میراث فرهنگی)
🔸ج – بافت‌های حاشیه‌ای (سکونتگاه‌های غیررسمی)

🔺ضوابط بافت فرسوده :
در طرح تفصیلی جدید پلاک‌های بیش از ۱۵۰ متر که پروانه ساخت و ساز می گیرند یک طبقه تراکم تشویقی هم دریافت می کنند و به پلاک های ریز دانه بیش از ۱۵۰ متر که تجمیع شوند ۲ طبقه تراکم داده می شود.

⚠️ بلوک شهری (به انگلیسی: City block) یا به اختصار بلوک به اجزای طراحی شهری و برنامه‌ریزی شهری گفته می‌شود که کوچکترین جز شهر محسوب می‌شود که توسط خیابان‌های اطراف محسور شده‌باشد.
بلوک‌های شهری فضایی است که توسط ساختمان‌های شهر ایجاد شده‌است و ابتدایی‌ترین واحد بافت شهری محسوب می‌گردد یک بلوک شهری می‌تواند مجموعه‌ای از یک یا تعدادی زمین یا ساختمان با مالکیت‌های مستقل باشد.

🔷بافت ناپایدار دارای یکی از سه شاخص ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری است و این در حالی است که بافت فرسوده هر سه این شاخص‌ ها را توامان دارد

🔷تعریف بلوک ناپایدار :
لوک های شهری که حداقل ۵۰ درصد از ساختمان های آن ها غیر مقاوم باشد . (شورایعالی شهرسازی و معماری)

🔺ضوابط بافت ناپایدار :
حداقل مساحت قطعه تک پلاک یا تجمیع ۱۵۰ متر به بالا، یک طبقه تشویقی تعلق می گیرد.

ارسال دیدگاه