0
09113466696

برگزاری آزمون نظام مهندسی در اردیبهشت ۹۷

شیخ انصاری در پاسخ به این سوال که به چه دلیل امسال آزمون یک بار برگزار شد، گفت: قانونی تحت عنوان برگزاری دو بار آزمون ورود به حرفه مهندسان در یک سال وجود ندارد.

وی افزود: این که دو بار در سال این آزمون برگزار می شد یک روال بود و امسال تاخیر در اعلام نتایج آزمون دوره اول موجب شد تا دور دوم نداشته باشیم.

شیخ انصاری اظهار داشت: برای ثبت نام و برگزاری آزمون مراحلی وجود دارد که باید انجام شود و به موارد داخلی دفتر مقررات ملی مربوط است.

معاون دفتر مقررات ملی ساختمان تصریح کرد: فاصله ثبت نام از داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان تا برگزاری آن دو ماه باید باشد که متاسفانه امسال این اتفاق نیفتاد.

وی درخصوص منابع آزمون گفت: برای سال آینده با توجه به تغییراتی که در برخی مباحث مقررات ملی به وجود آمده، تغییراتی در منابع آزمون خواهیم داشت که متعاقبا اعلام خواهد شد.

شیخ انصاری افزود: طبق سنوات گذشته، آزمون نظام مهندسی در ۷ رشته معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک انجام می شود.

وی گفت: مهندسان پروانه اشتغال به کار مهندسی را پس از قبولی در آزمون ورود به حرفه و با توجه به سابقه کار خود دریافت خواهند کرد.

معاون دفتر مقررات ملی ساختماندر پایان اظهارداشت: داوطلبان با ورود به سامانه ثبت نام آزموندر سایت مقررات ملی، می توانندمراحل ثبت نام را طبق جدول زمان بندی انجام دهند.

وی با بیان اینکه برگزاری آزمون به شکل جزوه باز است، اضافه کرد: داوطلبان به مواد آزمون، زمان بندی مربوط به دریافت کارت ورود به جلسه و موارد دیگر باید توجه کنند.

آزمون نظام مهندسی در اردیبهشت ۹۷ برگزار خواهد شد.

ارسال دیدگاه