0
09113466696

تشخیص درجات کاشی و سرامیک

مرغوبیت کاشی معمولا در آزمایشگاه هایی که در کارخانجات تولید کاشی و یا در خارج از کارخانه مستقر می باشد انجام شده ابعاد و همچنین مستوی بودن سطح آن را بوسیله ابزار دقیق اندازه گیری نموده و مقاومت آن را در برابر بارهای وارده و همچنین تغییرات شدید حرارت تعیین می نمایند.

از آنجایی که وسایل آزمایشگاهی دقیق در اختیار کاشی کار نمی باشد لذا باچنین آزمایش ساده که انجام آن نیاز به لوازم آزمایشگاهی ندارد و در همه کارگاه ها مقدور می باشد توسط کاشی کار انجام می شود.

🔸۱.برای انکه از مستوی بودن کاشی مطمئن شویم کافی است دوعدد آنها را از سمتی که لعاب داده شده است روی هم قرار دهیم. اگر کاشی کاملا مستوی باشد بافشار انگشت ها روی دو لبه یک قطر کاشی لقی احساس نمی شود زیرا اگر سطوح کاشی ها غیر مستوی باشند و به اصطلاح کاس و سینه باشند بافشار دادن روی قطر دوعدد کاشی که روی هم قرار دارند لقی احساس می شود.

🔸۲. برای مطمئن بودن ازصاف بودن خطوط آن کافی است دوعدد کاشی را پهلوی هم قرار بدهیم و درز بین آنها را با چشم نگاه کنیم. اگر خطوط کناری همه جا به هم پیوسته باشد کاشی دارای خطوط مستقیم می باشد. آزمایش دقیق تر آن است که کاشی را روی یک ورق کاغذ گذاشته و یا نوک مداد نیز بوسیله یک از اضلاع کاشی خط مستقیمی روی کاغذ رسم نماییم. آن گاه کاشی را ۱۸۰ درجه حول همان خط دوران داده به طوری که این بار کاشی در سمت دیگر خط رسم شده قبلی واقع شود. باز کاشی را به همان خط قبلی متکی کرده وبا همان ضلع خط دیگری روی همان خط قبلی رسم می نماییم اگر این دوخط کاملا بریکدیگر منطبق باشند آن ضلع کاشی مستقیم می باشد اگر با ۵یا ۶ عدد کاشی این ازمایش را انجام دهیم مرغوبیت کاشی از لحاظ مستوی بودن سطح وهمچنین مستقیم بودن اضلاع آن برای ما روشن می شود .

🔸۳.برای آزمایش مرغوبیت لعاب و ضریب انبساط و انقباض آن کافی است کاشی را برای مدت چند ساعت (درحدود ۱۲ساعت) در یخچال و یا فریزر قرار دهیم آن گاه آن را بیرون آورده و در آب جوش بیاندازیم با وجود بر اینکه هرگز چنین اختلاف درجه حرارتی برای کاشی بوجود نخواهد آمد ولی اگر کاشی بتواند این اختلاف درجه حرارت را که چیزی درحدود ۱۲۰ درجه سانتی گراد است تحمل نموده و لعاب روی آن ترک برندارد کاشی مرغوب می باشد برای اطمینان بیشتر این آزمایش را باید پنج یا شش بار انجام دهیم .

🔷درجه مرغوبیت کاشی برمیگردد به عوامل ساخت کاشی از ابتدای تهیه خاک و گل و ترکیبات معدنی که از مهمترین مسائل درساخت کاشی می باشد تا انتهای پخت کاشی یک قطعه کاشی از دوقسمت تشکیل شده است.

🔺اول قطعه سفالی که قسمت اصلی و استخوان بندی کاشی راتشکیل می دهد.
🔺دوم لعاب روی آن که ماده ای شیشه ای وقسمت سطح رویی آن راتشکیل می دهد.

یکی از مهم ترین عوامل درصنعت کاشی سازی آن است که این دوماده را طوری انتخاب کنید که ضریب انبساط آنها مساوی باشد زیرا باتوجه به اینکه درساختمان های فعلی اغلب از کاشی در سرویس ها استفاده می شود و در این مکان ها مخصوصا در حمام ها کاشی ها در معرض تغییرات سریع درجه حرارت می باشند ودر نتیجه انقباض وانبساط شدید درکاشی ایجاد می گردد و لعاب روی کاشی نسبت به سفال آن بسیار تردتر وشکننده تر می باشد لذا اگر ضریب انبساط انقباض سفال و لعاب روی آن یکی نباشد بلافاصله بعد از مصرف روی آن ترک هایی ایجاد می شود و کاشی را بسیار بد منظره می نماید.

ارسال دیدگاه