0
09113466696

حریم راه

💠به کل اراضی که بین حد نهائی تا محور راه (آکس راه) در طرفین اختصاص می یابد حریم راه گفته می شود.
ایجاد هرگونه دیوارکشی، ساختمان و تأسیسات تا شعاع ۱۰۰ متری از انتهای حریم قانونی راهها و راه آهن بدون کسب مجوز از وزارت راه و ترابری ممنوع می‌باشد.💠

🚦انواع راهها و درجه حریم 👇

۱⃣- آزاد راه: حریم ۶۰ متر از آکس به هر طرف مجموعاً ۱۲۰ متر

۲⃣- راه اصلی چهار خطه ( بزرگــــــراه ): حریم ۳۸ متر از آکس به هر طرف مجموعاً ۷۶ متر

۳⃣- راه اصلی : حریم ۲۲/۵ متر از آکس به هر طرف مجموعاً ۴۵ متر

۴⃣- راه فرعی : حریم ۱۷/۵ متر از آکس به هر طرف مجموعاً ۳۵ متر

🔸راههای فرعی به سه دسته بشرح ذیل تقسیم می گردند:

🔸فرعی عریض: عرض کلی آن ۹ متر بوده و شامل ۷ متر آسفالت و ۱×۲ متر شانه می باشد.

🔸راه فرعی درجه۱: عرض راه ۸ متر است که معمولاً ۶/۵ متر آن آسفالت و ۱/۵ متر شانه راه می باشد.

🔸راه فرعی درجه ۲: عرض راه ۷ متر است که ۵/۵ متر آن آسفالت و یک تا ۱/۵ متر شانه راه می باشد.

۵⃣- راه روستائی : حریم ۱۲/۵ متر از آکس به هر طرف مجموعاً ۲۵ متر

🔹راه روستائی درجه ۱: عرض کلی راه ۶/۵ متر است.

🔹راه روستائی درجه ۲: عرض کلی راه ۵/۵ متر می باشد.

🔹 راه روستائی درجه ۳: عرض کلی راه ۴ متر است.

۶⃣- راه دسترسی آسفالته: راهی است که با راههای خاکی و شنی قدیمی منطبق بوده و در نتیجه عملیات راهداری تبدیل به محورهای اصلی و فرعی شده ولی از لحاظ مشخصات هندسی و ساختمانی با مشخصات آنها منطبق نمی باشد.

۷⃣- راه دسترسی خاکی: راهی است که در نتیجه شن ریزی ، گریدر زنی و عملیات پلسازی بر روی نوارهای خاکی مالرو و قدیمی ایجاد می شود.

۸⃣- راه متروکه: راهی است که درجه حریم آن به ۱۵ متر یا حریم درجه ۴ تقلیل می یابد.

ارسال دیدگاه