0
09113466696

سقف سیاک چیست؟

سقف سیاک یک شیوه اجرای سقف‌های تیر و دال یک‌طرفه است. در این شیوه‌، پیش از بتن ریزی لازم است شمع‌های چوبی یا آهنی اجرا و آرماتورگذاری‌های لازم در تیرچه‌ها و دال انجام شود. این روش با حذف اجرای بلوک‌های سفالی یا سیمانی پرکننده بین تیرچه انجام می‌شود.‌ ضمن کاهش وزن سقف‌، نشت شیرابه بتن را از فواصل تیرچه‌ها به حداقل می‌رساند و منجر به ارتقای کیفیت بتن می‌شود.‌

⚠️ الزامات سیستم سقف سیاک
🔹به منظور اجرای لوله‌های برقی و تاسیسات درفضای مابین و زیر تیرچه‌ها لا‌زم است هماهنگی لازم بین نقشه سازه و تاسیسات به عمل آید. ‌بدلیل حذف بلوک‌های پرکننده‌، طراحی و اجرای سقف کاذب ضروری است.

⚠️ نکات مهم در‌ اجرای سقف سیاک
🔸ایجاد صفحه تراز سقف با نصب قوطی فلزی به وسیله جک‌های فلزی در جهت عمود بر راستای تیر ریزی سقف
🔸کارگذاری قالب‌های در جهت تیر ریزی که به واسطه لغزندگی روی هم قالب‌ها، امکان پوشش هر اندازه دهانه با ابعاد و شکل‌های مختلف را دارا است.
🔸تعبیه لقمه‌های بتنی با سیمان‌های تعبیه شده در آن در کف تیرک‌ها
🔸تعبیه میلگردهای بریده شده که قطر و تعداد آن توسط مهندس محاسب مشخص شده در روی لقمه‌ها و تراز پایین تیرک‌ها جهت کنترل نیروهای کششی، برشی‌، کمانشی
🔸بتن ریزی با استفاده کامل از ویبراتور
🔸آب دهی و نگهداری بتن
🔸باز کردن قالب‌ها که به واسطه انقباض بتن و روغنکاری قالب‌ها به سهولت انجام پذیر است.
🔸تعبیه پوشش زیرین به سویله رابیتز یا هر نوع دیگری از پوشش با استفاده از ورق یا مواد دیگری که در قالب و بتن به کار گرفته شده است.
🔸پوشش زیرین مسطح به وسیله پانل‌های گچی مسلح سیاک (مسلح به شبکه پلیمری)
🔸اجرای شمع‌های چوبی یا آهنی به منظور پایدار سازی قالب‌های فلزی ضروری است‌.

⚠️ویژگی‌های سیستم سقف سیاک
🔹سهولت نصب وحمل قالب‌ها به طبقات
🔹حذف بلوک‌های سفالی یا پلاستوفوم
🔹یکپارچگی سقف وکاهش وزن
🔹امکان عبور تاسیسات میان سقفی
🔹‌در دهانه نرمال ۵ متر در سقف سیاک تنها ۵ کیلو آرماتور لازم است. در حالی که در سقف تیرچه بلوک ۱۲ کیلو آرماتور استفاده می‌شود.

✅ساختار سازه‌ای سقف سیاک👇

⚠️‌ویژگی‌های قالب بندی و بتن ریزی در سقف سیاک
🔸قالب‌های فلزی‌، لغزنده بوده و جذب بتن و شیرابه ندارد.
🔸شیرابه بتن از قالب‌ها‌، بیرون نمی‌رود.
🔸ویبراسیون کامل است‌، پس از بتن ریزی‌، آب دهی با عدم دفع آب توام بوده و بهترین عمل آوری بتن انجام می‌شود.
🔸وزن سقف به واسطه کنترل بتنی ریزی ا‌فزایش نمی‌‌یابد.
🔸بتن زیر تیرچه، اگر از بتن روی سقف بهتر نباشد، بدتر نیست، پس در فشار تحتانی و نوسان‌های زلزله، می‌تواند پایداری کند.
🔸با توجه به این نوع عملکرد و افزایش ارتفاع نسبت به دال بتنی هم باربری این سقف به مراتب بیشتر است و هم دهانه بیشتری را می‌تواند بپوشاند.
🔸این سقف در رده سقف‌هایی هستند که رفتار پلاستیک داشته و می‌تواند در زلزله مناسبتر عمل کند.
🔸پوشش مناسب بتن از میلگرد‌ها حفاظت بهینه می‌نماید.
🔸کنترل کامل بتن ریزی درقبل از بتن ریزی و پس از قالب گشایی

⚠️ویژگی‌های میلگرد گذاری و تسلیح
🔹به واسطه سبکی وزن‌، وزن میلگردها تا ۵۰٪ کاهش می‌‌یابد.
🔹حذف جوشکاری
🔹گیرداری میلگردها در بالاترین حالت ممکن
🔹استقرار میلگرد کششی در زیر بتنی حتی در بدترین شرایط اجرایی ممکن
🔹امکان رویت کنترل میلگرد
🔹کاهش و افزایش میلگردها تا آخرین لحظه ممکن

⚠️‌ویژگی‌های سازه‌ای و محاسباتی
🔸بالاترین امکان کنترل اجرا دقیقاً با مشخصات طراحی شده در تمامی مقاطع کاری اعم از قالب بندی میلگرد گذاری و بتن ریزی
🔸حصول بهترین نتیجه مقاومتی و نگهداری و ماندگاری برای بتن به واسطه عدم نشست شیرابه
🔸‌ویبراسیون بهینه و کیورینگ (عمل آوری) ‌
🔸بیشترین امکان اجرای تمامی اصول مهندسی در میلگرد گذاری و بتن ریزی
🔸عدم ازدیاد بتن مصرفی در نتیجه کاهش وزن و عدم تغییر در ابعاد‌، وزن و اتصالات برای سقف‌، اعضای سازه ‌‌‌‌‌و کل سازه
🔸بیشترین در‌گیری سقف با سازه
🔸یکپارچگی سقف‌ها و سازه در واقعیت‌ و همچنین عدم وجود مقاطع جدا کننده و تغییرات ساختاری در بتن سقف (عدم نیاز به اتصالات خیس همانند سقف‌های کارخانه‌ای)
🔸عملکرد رفتار پلاستیک سقف در برابر نیروهای افقی و عمودی
🔸بالاترین شباهت با مدل سازی رایانه‌ای و در نتیجه بیشترین بازده عملکردی به ویژه در سازه‌های مرتفع

سقف سیاک

ارسال دیدگاه