0
09113466696

شرایطی که جوشکاری در آن ممنوع می باشد

۱⃣ جوشکاری در معرض بارش باران، برف و وزش باد شدید ممنوع می باشد.

۲⃣ در صورتی که سطوح قطعات مرطوب باشند، جوشکاری ممنوع می باشد.

۳⃣ در دمای کمتر از صفر درجه سانتیگراد، توام با وزش باد جوشکاری ممنوع می باشد.

۴⃣ در صورتی که جریان هوا ثابت و یکنواخت باشد تا دمای ۵- درجه سانتیگراد می توان جوشکاری کرد به شرط اینکه محیط اطراف جوشکاری را به شعاع ۱۰ سانتیمتر طوری گرم کرد که گرمای آن با دست کاملا محسوس باشد و این دما تا پایان جوشکاری حفظ شود.

۵⃣ در صورتی که بتوان شرایط بند ۴ را برای دماهای پایین تر تامین کرد، می توان تا دمای ۱۸- درجه سانتیگراد با احتیاط جوشکاری کرد.

۶⃣ در دمای کمتر از ۱۸ – درجه سانتیگراد جوشکاری اکیدا ممنوع می باشد.

۷⃣ در صورتی که جوشکاران در وضعیت غیر ایمن قرار داشته باشند، جوشکاری ممنوع است.

۸⃣ خم کردن سیم جوش در حین جوشکاری ممنوع است.

ارسال دیدگاه