0
09113466696

ضوابط رقوم ارتفاع

▪️حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی ۲٫۹ مترکه ۳٫۱ لحاظ میگردد.

▪️حداکثر ارتفاع پارکینگ ۲٫۴۰ مترکه ۲٫۸ لحاظ میگردد.

▪️حداکثر ارتفاع مفید پیلوت ۲٫۴۰ متر حداکثر ارتفاع زیرزمین ۲٫۲۰ متر.

▪️حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری ۴٫۵۰ متر.

▪️حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ ۱٫۸۰ متر.

▪️ارتفاع مفید خرپشته ۲٫۲۰ متر.

▪️ارتفاع نورگیری در زیرزمین حداکثر ۹۰ سانتی متر.

▪️حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم (۱/۵)سطح فضا کمتر باشد.

▪️حداقل عرض حیات خلوت اگر سرتاسری باشد ۲ متر و اگر سرتاسری نباشد ۳ متر

▪️احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر ۱۲ تا ۲۰ متر۱۲۰ سانتی متر و در گذر بالای ۲۰ متر ۱۵۰ سانتی متر مجاز است. که به صورت دال اجرا میشودارتفاع این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان ۳٫۵۰ متر.

▪️حداقل ارتفاع چاله آسانسور ۱٫۶۰ متر.

▪️حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب ۲٫۵۰ متر.

▪️نشیمن ۳٫۰۰ متر.

▪️پاگرد ۱٫۲۰ متر.

ارسال دیدگاه