0
09113466696

عمق یخبندان در تعیین ارتفاع گودبرداری فونداسیون چیست ؟

آیین نامه های ساختمانی مهندسان را ملزم ساخنه اند تا پی را در سطحی پایین تر از عمق یخبندان، که معادل انگلیسی آن frost line می باشد، قرار دهند. هنگامی که خاک مرطوب شروع به یخ زدن می کند عمق آن تا ۸ درصد افزایش پیدا می کند و این افزایش هر آن چه بر روی خاک وجود دارد(و شامل پی ساختمان نیز می شود) را جابجا می نماید. برای جلوگیری از این رخداد، شما می بایست پی را در سطحی پایین تر از عمق یخبندان(عمقی که در آن خاک مرطوب یخ می زند) تعبیه نمایید. لازم به ذکر است که عمق یخبندان در هر کشور و شهری متفاوت می باشد و بستگی به منطقه ی آب و هوایی دارد. به عنوان مثال در شهر مین(Maine) عمق یخبندان ۴۸ اینچ است و در فلوریدا(Florida) این عمق برابر با ۸ اینچ می باشد.

طبق بند ۸-۱-۶-۵-ث مقررات ملی ساختمان مبحث هشتم حداقل عمق یخبندان در مناطق سرد سیر تا تراز روی شالوده تا زیر ساختمان زمین ۴۰ سانتیمتر می باشد و توصیه می گردد که عمق یخبندان با توجه به شرایط اقلیمی و نفوذپذیری و ویژگی های خاک هر منطقه مشخص گردد و برای پی های داخلی که در معرض یخبندان نمی باشند می توان عمق کمتری نسبت به مقدار فوق در نظر گرفته شود

ارسال دیدگاه