0
09113466696

محاسبه حجم اسفالت و نوع و اندازه

در هر تن آسفالت ۵۰ کیلوگرم قیر استفاده میشه .

۱-اگر هر متر مکعب آسفالت رو ۲۳۰۰ کیلوگرم در نظر بگیریم .
۲-با این حساب یعنی هر ۱۱۵۰ کیلو آسفالت حدود ۵۶ کیلوگرم قیر داره و در هر متر مکعب چیزی حدود ۱۱۲ کیلوگرم قیر وجود داره ……
۳-در ادامه هر متر مکعب آسفالت با ضخامت ۶ سانت زمینی رو به ابعاد ۴٫۱*۴٫۱ می تونه آسفالت کنه که مساحتش ۱۶٫۸۱ متر مربع

۴- حالا مقدار کل قیر در هر متر مکعب رو تقسیم بر میزان مساحت آسفالت شده به ضخامت ۶سانت می کنیم …….. ۶٫۶۶=۱۱۲/۱۶٫۸۱ ………….پاسخ چیزی حدود ۷ کیلوگرم قیر در هر متر مربع آسفالت به ضخامت ۶ سانت استفاده میشه…….

نکته :
۱- چون ما همینجوری که نمی تونیم آسفالت رو بیاریم بریزیم قبلش باید پریمکت انجام بدید که قیر پاش جهت پریمکت از قرار هر متر مربع ۱۲۵۰ گرم قیر پخش می کنه .
۲- اگه بخواییم روی آسفالت قیر پخش بکنیم که به اصطلاح می گیم تک کت با توجه به خرابی رویه راه از قرار هر متر مربع ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم قیر پخش میشه.
برای (اساس قیری ) ۰٫۹ کیلوگرم
آستر (بیندر) ۱٫۱ کیلوگرم
رویه (توپکا) ۱٫۲ کیلوگرم
و برای آسفالت سرد (ردمیکس) در محل ۰٫۹ کیلوگرم
هر متر مربع آسفالت به ضخامت ۶ سانت ۱۳۸ کیلو گرم می باشد.
هر متر مربع آسفالت به ضخامت ۵ سانت ۱۱۵ کیلو گرم می باشد.
هر تن آسفالت که با ضخامت ۶ سانت پخش شود ۷٫۲۴ متر مربع را آسفالت می کند.
هر تن آسفالت که با ضخامت ۵ سانت پخش شود ۸٫۶۹ متر مربع را آسفالت می کند.

ارسال دیدگاه