0
09113466696

نکاتی مهم مربوط به پله و آسانسور

💠 پله :

♦️ راه پله مورد استفاده حتما به صورت دو بازو باشد.
♦️ در باکس راه پله چشم پله به دلیل دودکشی عمل کردن آن، وجود ندارد.
♦️ درب باکس راه پله یک لنگه و با عرض ۱۱۰ سانتی متر می باشد.
♦️ ضخامت دیوار باکس راه پله ۲۰ سانتی متر می باشد.
♦️ ارتفاع سرگیری راه پله حداقل ۲۰۵ سانتی متر می باشد.
♦️ حداکثر تعداد پله بین دو پاگرد باید ۱۲پله باشد.

💠 آسانسور :

♦️ حداقل ابعاد بدون احتساب دیواره ۱٫۶۰ در ۱٫۹۰ می باشد.
♦️ قرارگیری آسانسور خارج از دوربندی حریق پله.
♦️ ارتفاع چاله آسانسور حداقل ۱٫۵۰ می باشد.
♦️ چاه آسانسور به عنوان یک کانال هوایی عمل می کند و لذا راهرو طبقات باید توسط درهای ضد گسترش حریق محفوظ گردد تا از نفوذ دود و آتش به چاه آسانسور وعمل نمودن چاه آسانسور به عنوان دودکش جلوگیری شود

ارسال دیدگاه