0
09113466696

نکاتی پیرامون نرده حفاظتی موقت

🔻نرده حفاظتی موقت حفاظی است قائم که باید برای جلوگیری از سقوط افراد در موارد مندرج در آیین نامه که ارتفاع سقوط بیش از ۱۲۰ سانتی متر باشد نصب گردد.

🔻ارتفاع نرده حفاظتی موقت از کف طبقه یا سکوی کار نباید از ۰٫۹ متر کمتر و از ۱٫۱۰ متر بیشتر باشد.

همچنین ارتفاع نرده حفاظتی موقت راه پله و سطوح شیبدار نباید از ۰٫۷۵ متر کمتر و از ۰٫۸۵ متر بیشتر باشد.

🔻نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر ۲ متر ، دارای پایه های عمودی بوده و دارای چنان مقاومتی باشند که بتوانند در مقابل نیروها و ضربه های وارده در تمام جهات مقاومت نمایند.
به علاوه نرده باید مقاومت لازم را برای مواقعی که در معرض برخورد با وسایل نقلیه و سایر وسایل متحرک قرار می گیرد، داشته باشد.

🔻در اجرای نرده حفاظتی مباید قسمت های تیز و برنده وجود داشته باشد.

ارسال دیدگاه