0
09113466696

نکات‌ مهم کنترل سقف قبل از بتن ریزی

نکات‌ مهم کنترل سقف قبل از بتن ریزی

در اسکلت فلزی و بتنی کنترل ابعاد و اندازه های سازه بسیار حیاطی است و از آنجایی که ناظر موظف است قبل از پوشیده شدن هر قسمت از سازه بتنی توسط بتن گزارش آن را به مرجع صدور پروانه ارسال نماید ، لذا هر گونه تغییراتی باید قبل از بتن ریزی اعلام شود

الف) ارتفاع سازه و کنترل انتطباق آن با نقشه معماری

تجربه نشان داده حدود پنجاه درصد نقشه ها اشتباه هستند. یک مهندس ناظر با تجربه اصولا باید قبل از دادن شروع به کار نقشه ها را پایش کند (در صورت عدم حضور مجری ذیصلاح) و عدم انتطباق کد های ارتفاعی سازه و معماری را اعلام کند تا مالک اقدام به اصلاح آنها نماید ولی اگر ناظر بعد از فونداسیون متوجه شد باید در اولین گزارش این مشکل را به مرجع صدور پروانه گزارش کند. این امر تبدیل به یک رسم زشت در بین نقشه کشان شده و کمتر سعی می کنند نقشه بدون ابهام در کد ارتفاعی سازه و منطبق با کدهای معماری دهند.

ب) ابعاد و تعداد ستونها و تیرها 

نکته دیگر در مورد ابعاد ستونهاست که باید توسط مهندس ناظر کنترل گردد و مالک اجازه کم کردن ابعاد ستونها را ندارد. اگر ابعاد تیر و یا ستونها کمتر از ابعاد مورد نظر نقشه باشد مهندس ناظر باید حتما در همان گزارش سقف آن را عنوان کند.مورد بعدی آویز بتنی سقفهای اسکلت بتنی است که در عکس زیر نشان داده شده است.

حال آویز تیر بتنی چیست؟ فرض کنیم که ضخامت سقف تیرچه بلوک ۳۰ سانتیمتر است و ابعاد تیر بتنی ۴۰×۵۰ سانتیمتر می باشد، وقتی ارتفاع تیر بتنی ۵۰ سانتیمتر و ضخامت سقف ۳۰ سانتیمتر باشد این بدان معنی است که ۲۰ سانتیمتر از تیر بتنی از زیر سقف بیرون می آید که به این ۲۰ سانتیمتر آویز گویند. در اغلب موارد آویز تیر بتنی توسط آرماتور بند ها به دلیل آنکه قالبهای ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتری دارند و برای ۲۰ سانتیمتر آویز نمی توانند از قالب استفاده کنند، از ابعاد آویز کم می کنند! برخی دیگر بیرون زدگی تیر را از باالی کف انجام می دهند که این کار کاملا اشتباه است. وقتی که از ابعاد آویز کاسته می شود درحقیقت از ابعاد تیر بتنی کاسته شده که چون ساختار سازه ای دارد با این نقیصه در هنگام زلزله جوابگو نخواهد بود! بنابراین مهندس ناظر باید چنین موردی را گزارش نماید و اجازه کم کردن ابعاد آویز بتنی را به مالک ندهد.
همانطور که گفته شد یکی از مشکالت مهندسین ناظر در اسکلت بتنی کوچک شدن ابعاد آویز بتنی است که با دلایل آرماتور بند مبنی بر نداشتن قالب به آن ابعاد و یا برخی از مالکین که تمایل ندارند تیر بتنی به عنوان مثال در وسط نشیمن، دیده شود از ابعاد آویز بتنی می کاهند که الزم است مهندس ناظر با چنین مواردی برخورد و از چنین پیشامدی جلوگیری نماید. همانطور که می دانیم ۳۰ درصد مباحث نظارت فنی، ۳۰ در صد حقوقی و ۳۰ درصد روان شناختی و ۱۰ درصد باقیمانده سیاست ناظر است بنابراین مهندسین ناظر باید توجه داشته باشند که در مواجه با مالکین و یا آرماتوربندهایی که اذعان می کنند با کم کردن ابعاد آویز،
هیچگونه اتفاقی نمی افتد با عبارتهای کلیدی در مقابل مالک و آرماتوربند پاسخگو باشند.  ناظر موظف است با توجیه بجا در پاسخ به سازندگانی که اصرار به کم کردن ابعاد آویز دارند از زلزله و اثرات آن مثالهایی را عنوان کند و همچنین با یک دید روانشناختی از مالک بخواهد که با آن همه هزینه ای که کرده است خروجی مناسبی با کیفیت خوب داشته باشد. نقل قولی دیگر از استاد فقید مرحوم جناب آقای دکتر قالیبافیان در اینجا ذکر می کنیم ایشان می فرمودند: »اگر سازنده ای درخواست بخشش در مقابل تخلفی کرد به اون بگویید ساختمان نه از آن تو و نه از آن آرماتوربند است بلکه از آن بنده خدایی است که برای خرید یک واحد آپارتمان همه زندگیش در این واحد خالصه شده است! و هیچ تضمینی در امنیت جانی خانواده اش هنگام وقوع زلزله نیست! پس بخششی در کار نیست!«

ج) عرض و‌ طول راه پله

باید توجه داشت برای اندازه گیری عرض راه پله ،فاصله بین دو بیرون زدگی یا دو شانه گیر ملاک‌است .البته در اسکلت فلزی عملا شانه گیری وجود ندارد. اما در اسکلت بتنی در تراز سقف طبقات یک سری تیرهای بتنی در راه پله به صورت بیرون آمدگی وجود دارد که به آن شانه گیر گفته می شود. مهندس ناظر در این مرحله بهتر است که با مهندس محاسب مکاتبه کرده و به لحاظ اجرایی از وی در خواست نماید که ابعاد تیر را کوچکتر نماید تا این پیش آمدگی حذف شود. بعضی از مهندسین ناظر که خود محاسب می باشند ممکن است با ایجاد مقطع معادل و کنترل ابعاد، این مشکل را برطرف نمایند. اگر در نقشه معماری عرض راه پله ۲٫۴۰ متر باشد بعد از اطلاع از نظر کارفرما در رابطه با مصالح مصرفی در راه پله بطور مثال “سنگ”، میبایست ۵ سانتیمتر در هر طرفِ شانه گیر برای سنگ و دوغاب پشت آن در نظر گرفته شود. اگر کارفرما مصالح دیگری غیر از سنگ را برای راه پله مثال سرامیک و یا نقاشی در نظر دارد فاصله ای کمتر از ۵ سانتیمتر در هر صورت لحاظ می شود.
در اسکلت بتنی چهار ستون، در چهار طرف راه پله داریم که بصورت لغاز از چهار گوشه راه پله بیرون خواهد آمد که این بیرون آمدگی طبق ضوابط شهرسازی در ابعاد راه پله تاثیر چندانی ندارد. یعنی موقع مترکشیِ طول و عرض راه پله، بیرون آمدگی ستونهای راه پله را در مترکشی لحاظ نمی کنند و از آن صرفنظر می شود. اگر احیانا مامور بازدید ناحیه ای به این چهار ستون گوشه راه پله ایراد وارد کرد مهندس ناظر می تواند با استناد به اینکه در کتاب ملاک عمل که کتابِ چهار جلدی مفصلی است و صراحتا این نکته ذکر شده است، مالک را راهنمایی کرده که با مراجعه به بازرسی فنی شهرداری نسبت به ایراد نابجای مامور بازدید موضوع را مطرح و اعتراض نماید. چرا که رویه بازرسی و کنترل فنی شهرداری ثابت کرده است که نهایتا با اعتراض، چنین موردی در کمیسیون داخلی بخشوده خواهد شد.
موضوع بعدی طول راه پله و بحث لابی است. همانطور که می دانیم تا زمانی که تیغه چینی انجام نشده است نمی توان طول راه پله را بر خالف عرض راه پله گزارش کرد. که البته در بحث سفتکاری در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

د) ابعاد بازشوها

اما کنترل بعدی مربوط به بازشوها است که باید مطابق نقشه معماری کنترل گردد. اگر به طور مثال ابعاد آسانسور ۱۶۰×۲۴۰ باشد، ابعاد بازشو در اسکلت فلزی و یا بتنی باید دقیقا مطابق نقشه باشد. در اسکلت بتنی مالک موظف است که چهار صفحه فلزی در هنگام اجرای سقف در چهار طرف تیرهای مربوط به بازشوی آسانسور در سقف ها و حتی فونداسیون چاله آسانسور تعبیه نماید. که معموال به لحاظ تجربه اجرایی صفحاتی با ابعاد ۱۵×۱۵ سانتیمتر به ضخامت ۵ الی ۷ میلیمتر مناسب می باشد سپس در چهار گوشه صفحات، چهار میلگرد را که خم داده شده )به جهت ازدیاد طول جوش(، هم در فونداسیون )به جهت شاسی کشی آسانسور( و هم در بازشوی سقفها، به صفحات جوش می دهند. توجه شود که اجرای این صفحات قبل از بتن ریزی الزامی است در غیر این صورت بعد از بتن ریزی ناچار به سوراخکاری با دریل خواهیم بود.

کنترل بعدی در سقفها چه در اسکلت فلزی و چه در اسکلت بتنی اندازه گیری ابعاد پاسیو در هر طبقه می باشد. همانطور که قبل از بتن ریزی، ابعاد آسانسور کنترل و مترکشی می شود، ابعاد پاسیو نیز باید دقیق مترکشی و کنترل شود. نکته ای که در کنترل ابعاد پاسیو حائز اهمیت است این است که برای مثال اگر ابعاد پاسیو ۳ متر در ۴ متر در نقشه باشد، باید نازک کاری نما از آن کسر گردد. بسته به این که مالک چه نوع مصالحی می خواهد اجرا کند باید نازک کاری را در نظر گرفت. به طور پیش فرض اگر مالک قصد دارد که دیوار پاسیو را سنگ اجرا کند، باید به اندازه ۵ سانتیمتر از هر طرف برای دوغاب و ضخامت سنگ پشت آن در نظر گرفت. به عبارت بهتر اگر بعنوان مثال طول پاسیو ۴ متر باشد، قبل از بتن ریزی سقف، قالب به قالب را ۴٫۱۰ متر در نظر می گیریم و مترکشی می کنیم. اگر ابعاد کوچکتر بود مهندس ناظر باید در مرحله سفت کاری و نازک کاری گزارش نماید. که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد. در اسکلت فلزی نیز ستون به ستون و یا در واقع تیر به تیر باید مقدار نازک کاری لحاظ شود. اگر در یک طرف پاسیو درز انقطاع وجود داشت با توجه به نقشه، مقدار آن را نیز در اندازه گیری لحاظ می کنیم. به عنوان مثال اگر همان طول ۴ متر را در نظر
بگیریم که از یک طرف به اندازه ۱۱ سانتیمتر به درز انقطاع محدود شده است، با لحاظ کردن ۵ سانتیمتر جهت نازک کاری و ۱۱ سانتیمتر درز انقطاع باید فاصله ای به اندازه ۴٫۱۶ متر از دیوار همسایه تا پشت قالب تیر بتنی در نظر بگیریم.

کنترل بعدی ، کنترل اجرای میلگردهای ادکا و حرارتی است و همچنین کنترل تیرچه های بتنی و بلوکهای سقفی که می بایست منطبق با نقشه های اجرایی و دارای استاندارد باشند.

ارسال دیدگاه