0
09113466696

نکات صحیح در مورد بکارگیری گچ در نازک کاری ساختمان

⚡️ گچ های اندود ( پرداخت) که در داخل ساختمان به کار میرود باید ۱۰۰% از الک ۰٫۵ میلیمتر بگذرد.

⚡️زمان گیرش اولیه گچ های ساختمانی باید بین ۴ تا ۸ دقیقه باشد.

⚡️ مقاومت فشاری گچ ساختمانی نباید از ۷۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع کمتر باشد

⚡️افزودن خاک رس به گچ در ملات خاک و گچ به منظور دیرگیری و ارزانی انجام می‌شود

⚡️مصرف آب گرم باعث تسریع در خودگیری گچ می‌شود

⚡️با اضافه کردن خاک به گچ زمان گیرش گچ افزایش می‌یابد.

⚡️ برای زود گیر کردن ملات سیمان نباید به آن گچ افزود .

⚡️با اضافه نمودن دو درصد وزنی نمک به گچ زمان گیرش آن کم میشود

⚡️افزایش حجم گچ در هنگام سفت شدن باعث پر شدن ترکهای گچ و خاک میشود

⚡️اضافه کردن گچ هنگام تولید سیمان به منظور تنظیم نمودن زمان گیرش سیمان است

⚡️چنانچه گچ یا فرآورده های گچی به خصوص در مناطق مرطوب در مجاورت قطعات فولادی قرار گیرند باید قبل از گچ کاری قطعات فولادی با ضد زنگ پوشانیده شوند

⚡️در مناطق مرطوب، گچ و فرآورده های گچی نباید در مجاورت بتن مورد استفاده قرار گیرند

⚡️در اندودهای داخلی و نما سازی در مناطقی که رطوبت نسبی هوا بیش از ۶۰ درصد باشد باید از گچ مرمری و ملات گچ و آهک استفاده شود

⚡️برای کارگران ساختمانی که به طور مستمر با گچ و سیمان و یا سایر مواد آلوده کننده تماس مستقیم دارند باید برای هر شیفت کاری یک بار به آنها شیر داده شود

⚡️در مناطقی که رطوبت نسبی هوا در بیشتر اوقات بیش از ۶۰ درصد باشد مصرف گچ مجاز نیست.

دیدگاه کاربران
ارسال دیدگاه