0
محتوای آگهی استخدام

آگهی های استخدامی عمران و معماری ۹۶/۰۶/۱۹

#⃣ رشته : #عمران #⃣ محل خدمت : #تهران 📣 کارآموز با حقوق , جهت آزمایشگاه بتن , نیازمندیم 📞 تلفن : ۲۲۵۱۰۷۲۸ و ۲۲۵۲۱۶۶۶ #⃣ رشته : #عمران #⃣ محل خدمت : #تهران 📣 مهندس عمران یامعماری خانم , ...
آگهی های استخدامی عمران و معماری ۹۶/۰6/28

آگهی های استخدامی عمران و معماری ۹۶/۰۶/۱۴

#⃣ رشته : #عمران #⃣ محل خدمت : #رباط_کریم 📣 مهندس عمران یا معمار , باتسط کامل به اتوکدوآفیس , حوالی رباط کریم نیازمندیم 📞 تلفن : ۵۶۴۵۲۶۰۲ #⃣ رشته : #عمران #⃣ محل خدمت : #تهران 📣 تعدادی خانم ...
آگهی های استخدامی عمران و معماری ۹۶/۰6/28

آگهی های استخدامی عمران و معماری ۹۶/۰۶/۰۴

#⃣ رشته : #عمران #⃣ محل خدمت : #کرمان 📣 مهندس عمران با حداقل , ۱۰سال سابقه در پروژه های , صنعتی و دارا بودن توانایی , طراحی، نظارت، متره و برآورد , محل کار: , مجتمع مس سرچشمه کرمان ...
آگهی های استخدامی عمران و معماری ۹۶/۰6/28

آگهی های استخدامی عمران و معماری ۹۶/۰۵/۲۸

#⃣ رشته : #عمران #⃣ محل خدمت : #تهران 📣 سرپرست کارگاه , پروژه راهسازی , حداقل ۱۰سال سابقه راه ✉️ ایمیل : csb.resume@gmail.com #⃣ رشته : #عمران #⃣ محل خدمت : #تهران 📣 دعوت به همکاری , یک شرکت ...
آگهی های استخدامی عمران و معماری ۹۶/۰6/28

آگهی های استخدامی عمران و معماری ۹۶/۰۵/۲۱

#⃣ رشته : #عمران #⃣ محل خدمت : #تهران 📣 متره و برآورد ، صورت وضعیت فهرست بها، صورتجلسه احجام کار، برنامه زمانبندی، متره مصالح، انجام موردی موارد فوق حتی از راه دور با ارسال نقشه کارشناس ارشد سازه 📞 ...
1 2 3 4