0
09113466696
محتوای آخوندی

آخوندی پیشنهاد مذاکره با رئیس سازمان نظام مهندسی را پذیرفت

عباس آخوندی از اواخر سال گذشته در حمایت از “آیین‌نامه کنترل ساختمان” سه بخشنامه عدم دریافت پنج درصد از حقوق مهندسان، حق انتخاب مهندس توسط مالک و عدم اشتغال کارکنان ۱۲ دستگاه در نظام مهندسی ساختمان را صادر کرد که ...