0
محتوای آخوندی

آخوندی پیشنهاد مذاکره با رئیس سازمان نظام مهندسی را پذیرفت

عباس آخوندی از اواخر سال گذشته در حمایت از “آیین‌نامه کنترل ساختمان” سه بخشنامه عدم دریافت پنج درصد از حقوق مهندسان، حق انتخاب مهندس توسط مالک و عدم اشتغال کارکنان ۱۲ دستگاه در نظام مهندسی ساختمان را صادر کرد که ...