0
09113466696
محتوای آموزش بارگذاری ساختمان
کتاب آموزش بارگذاری ساختمان

کتاب آموزش بارگذاری ساختمان ها و سایر سازه ها

در ادامه یک کتاب بسیار عالی در زمینه آموزش بارگذاری ساختمان برای شما مهندسین عزیز معرفی میشود. این کتاب بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲ می باشد. سرفصل ها: بارگذاری - فصل دوم - ترکیب بار بارگذاری ...