0
محتوای آموزش تصویری برنامه ی تحلیلی Etabs
آموزش تصویری برنامه ی تحلیلی Etabs

آموزش تصویری برنامه ی تحلیلی Etabs

هدف اصلی در این جزوه ی آموزشی، ارائه مباحث اولیه مربوط به مدلسازی ، بارگذاری، تحلیل و طراحی یک ساختمان کوچک در برنامه Etabs می باشد. مهم ترین دغدغه این مدرک شرح سامانه وار برخورد با مدلسازی یک سازه است. ...