0
محتوای آموزش Safe 8

جزوه دست نویس آموزش Etabs 9.7 و Safe 8 با کیفیت بالا

در این جزوه دست نویس به آموزش Etabs 9.7 و Safe 8 بصورت پروژه محور به همراه نکات اجرایی و  آیین نامه ای پرداخته شده است.