0
09113466696
محتوای ابزار کمکی اتوکد
فیلم آموزش استفاده از ابزار کمکی در اتوکد

فیلم آموزش استفاده از ابزار کمکی در اتوکد

در این فیلم آموزشی با موارد زیر آشنا می شوید: آموزش استفاده از ابزار کمکی در اتوکد روش استفاده ابزار بدون انتخاب آن در جدول تنظیمات روش جابجایی موضوع از محلی خاص روش پیدا کردن نقطه وسط دو موضوع روش ...