0
محتوای ابزار کمکی اتوکد
فیلم آموزش استفاده از ابزار کمکی در اتوکد

فیلم آموزش استفاده از ابزار کمکی در اتوکد

در این فیلم آموزشی با موارد زیر آشنا می شوید: آموزش استفاده از ابزار کمکی در اتوکد روش استفاده ابزار بدون انتخاب آن در جدول تنظیمات روش جابجایی موضوع از محلی خاص روش پیدا کردن نقطه وسط دو موضوع روش ...