0
محتوای بارگذاری ساختمان
پروژه بارگذاری ساختمان ۴ طبقه بتنی همراه با نقشه های اتوکد

پروژه بارگذاری ساختمان ۴ طبقه بتنی همراه با نقشه های اتوکد

این پروژه بارگذاری یک ساختمان چهار طبقه بتنی با کاربری مسکونی می باشد .کلیه محاسبات موجود درپروژه طبق مبحث ششم ویرایش سال۱۳۹۲ و ویرایش چهارم آیین نامه۲۸۰۰ انجام شده است . کلیه نکات و ابهامات مورد آیین نامه ای نیز ...
پروژه بارگذاری ساختمان ۴ طبقه بتنی

پروژه بارگذاری ساختمان ۴ طبقه بتنی به همراه نقشه نقشه ها

در این قسمت پروژه بارگذاری یک ساختمان چهار طبقه اسکلت بتنی با کاربری مسکونی به همراه نقشه اتوکد آن مدنظر قرار گرفته است. این ساختمان در شهر تهران ساخته شده هندسه سازه منظم است. در این پروژه تعیین بارهای مرده ...