0
محتوای بتن ریزی

نکات‌ مهم کنترل سقف قبل از بتن ریزی

نکات‌ مهم کنترل سقف قبل از بتن ریزی در اسکلت فلزی و بتنی کنترل ابعاد و اندازه های سازه بسیار حیاطی است و از آنجایی که ناظر موظف است قبل از پوشیده شدن هر قسمت از سازه بتنی توسط بتن ...

فیلم اموزشی عمل آوری بتن پس از بتن ریزی در هوای گرم

در این فیلم ۴ دقیقه ایی با نحوه بتن ریزی در هوای گرم و عمل آوری بتن آشنا میشوید