0
محتوای تفسیر مبحث نهم

جزوه طراحی و محاسبات سازه های بتنی

مواردی که در این جزوه میباشد به شرح زیر است: طراحی و محاسبات سازه های بتنی تفسیر مبحث نهم ویرایش ۹۲ نکات مهم محاسباتی و نکات مربوط به ETABS 2015 جزوه در فرمت پی دی اف در ۱۳۹ صفحه میباشد.