0
محتوای تکلا استراکچر
جزوه آموزش تکلا استراکچر 18

جزوه آموزش تکلا استراکچر

Tekla ، قوی ترین نرم افزار جهت مدل سازی سه بعدی سازه های فلزی و تهیه نقشه های کارگاهی. با اینکه میدانیم سازه های فلزی در برابر زلزله رفتار بهتری از خود نشان میدهند ولی متأسفانه در اغلب ویرانی های ...