0
09113466696
محتوای جزوه بارگذاری باد

دانلود جزوه بارگذاری باد

این جزوه بارگذاری باد که بر اساس ویرایش جدید مبحث ششم (۱۳۹۲) توسط مهندس محمد بنان تهیه شده،در این بخش برای دانلود قرار داده شده است. منابع و مراجع: مبحث ششم و کتاب بارگذاری سری عمران