0
محتوای جزوه بارگذاری نظام مهندسی
جزوه بارگذاری سازه‌ها

جزوه بارگذاری سازه‌ها در کلاس‌های آمادگی برای نظام مهندسی

به درخواست برخی دوستان جزوه بارگذاری سازه‌ها را در ۲۹۰ صفحه جهت استفاده دوستان علاقه‌مند، در ادامه، تقدیم می‌کنم. رئوس مطالب ارائه شده بصورت زیر می‌باشد: - کلیات - ترکیب بارها - بارهای مرده -بارهای زنده (کاهش بار زنده، نامناسب‌ترین ...