0
09113466696
محتوای جزوه دست نویس مهندسی زلزله
جزوه دست نویس مهندسی زلزله پیشرفته دکتر محمدرضا تابش پور

جزوه دست نویس مهندسی زلزله پیشرفته

در ادامه با جزوه دست نویس مهندسی زلزله پیشرفته دکتر محمدرضا تابش پور (دانشگاه صنعتی شریف) در خدمت شما هستیم. این جزوه ۱۷۰ صفحه ایی بسیار کامل بوده و سعی شده تمامی مباحث در آن گنجانده شود.