0
محتوای جزوه ETABS 2015

جلد دوم جزوه اعمال ضوابط استاندارد 2800 ویرایش 4 ETABS2015

در این جزوه ۱۲۳ صفحه ای به نحوه مدلسازی سازه در ایتبس ۲۰۱۵ با توجه به ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم پرداخته شده است. همچنین نسخه اول این جزوه را در این لینک میتوانید دانلود کنید ۱- جزوه براساس ویرایش ...