0
محتوای جوشکاری

شرایطی که جوشکاری در آن ممنوع می باشد

۱⃣ جوشکاری در معرض بارش باران، برف و وزش باد شدید ممنوع می باشد. ۲⃣ در صورتی که سطوح قطعات مرطوب باشند، جوشکاری ممنوع می باشد. ۳⃣ در دمای کمتر از صفر درجه سانتیگراد، توام با وزش باد جوشکاری ممنوع ...

دوره آموزشی فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش

در این جزوه ۱۸۵ صفحه ایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش آشنا میشوید. برخی از موارد ذکر شده در این آموزش شامل: فرآیندهای متداول جوشکاری در ساختمان جوشکاری قوسی با الکترود روپوشدار SMAW جوشکاری قوسی فلزی با محافظت گازGMAW ...