0
محتوای داربست

داربست چیست؟

تجهیزاتی موقتی از جنس چوب یا فلز که برای دسترسی ایمن و آسان به محلهای کار بالاتر از ۲ متر از آنها استفاده می شود. 🔶اصطلاحات رایج در داربست ⚠️منظور از اسکافولد در تعاریف زیر همان داربست می باشد. برای ...

داربست چیست؟

تجهیزاتی موقتی از جنس چوب یا فلز که برای دسترسی ایمن و آسان به محلهای کار بالاتر از ۲ متر از آنها استفاده می شود. 🔶اصطلاحات رایج در داربست ⚠️منظور از اسکافولد در تعاریف زیر همان داربست می باشد. برای ...