0
محتوای دال کوبیاکس

مقایسه دال کوبیاکس با دال بتن توپر

۱) در دهانه های یکسان ۳۰-۳۵% کاهش وزن و ۵-۱۰% کاهش ضخامت دال ۲) در ضخامت دال یکسان کاهش وزن۲۵-۳۰% و افزایش دهانه۵% ۳) وزن یکسان دال ها ۳۵-۴۰%افزایش دهانه و ۴۰-۴۵%افزایش ضخامت ضوابط اجرایی: ۱-استفاده از این نوع سقف ...