0
09113466696
محتوای دانلود مقاطع ایرانی IPE برای Etabs

دانلود مقاطع ایرانی IPE برای Etabs

این فایل شامل انواع IPE که در ایران استفاده می شوند به اضافه مقاطع دوبل سوبل ناودانی و نبشی تیر های لانه زنبوری و… می باشد. که در برنامه ایتبس کاربرد دارد و با داشتن انها دیگر نیاز به ساختن ...