0
محتوای دانلود مقاطع ایرانی IPE برای Etabs

دانلود مقاطع ایرانی IPE برای Etabs

این فایل شامل انواع IPE که در ایران استفاده می شوند به اضافه مقاطع دوبل سوبل ناودانی و نبشی تیر های لانه زنبوری و… می باشد. که در برنامه ایتبس کاربرد دارد و با داشتن انها دیگر نیاز به ساختن ...