0
محتوای دیتیل اتوکد دیوار آجری

دانلود دیتیل و جزئیات دیوار آجری به صورت اتوکد

این مجموعه بینظر از دیتیل های دیوار آجری می باشد که در سه سری بصورت زیر تهیه گردیده شده است: سری اول غیر باربر -با پوشش اندود گچی Det W.C-02 باربرو غیر باربر-بH پوشش اندود گچی Det W.C-03 باربر -با ...