0
محتوای راهنماي جوش و اتصالات جوشي
جزوه خلاصه و مفید جوش ویژه آزمون های نظارت و اجرا

جزوه خلاصه و مفید جوش ویژه آزمون های نظارت و اجرا

یکی از منابع آزمون نظارت و اجرا نام مهندسی کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی می باشد که در این بخش جزوه خلاصه ای ازین کتاب تهیه شده است که در زمان آزمون شما صرفجویی شود