0
محتوای سازه نگهبان
آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه نگهبان

آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه نگهبان

این فایل ۲۰۹ صفحه ای مصور که برای دوره های صلاحیت اجرای نظام مهندسی تهیه شده، تمامی نکاتی که مربوط به اجرای گودبرداری است را شرح داده است. سرفصل های دوره آموزشی آشنایی با روش های گودبرداری : آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ...

نکات کلیدی گودبرداری با توجه به مبحث هفتم مقررات ملی

نکات کلیدی گودبرداری با توجه به مبحث هفتم فایل آموزشی در ۶۰ صفحه است که در سلسله همایش های ایمنی در کارگاه های ساختمانی توسط اقای دکتر محمد حسن بازیار ارائه شده است که در ادامه میتوانید ان را دانلود ...

دانلود جزوه تصویری روش های اجرای گود و سازه نگهبان

یکی از مسائل مهم در ساخت و سازه های شهری، ایجاد پایداری مناسب در هنگام تخریب،گودبرداری و اجرای سازه ی نگهبان است.عدم رعایت مسائل فنی و ایمنی درتخریب، گودبرداری و ساخت سازه های نگهبان باعث تخریب برخی از ساختمان های ...